ویدیوهای ویژه

فیلمسازی(صدابرداری)

تمام ویدیوها : 45  ویدیو ارسال شد

FOLEY How Hollywood Sounds Effects Are ACTUALLY Made مشاهده ویدیو
1080p
21
06:46
آموزش چگونگی طراحی و ساخت sound effect برای فیلم

ehsan

اکتبر 15, 2019

187

آموزش چگونگی طراحی و ساخت sound effect برای فیلم وسیله که هر فیلمساز نیاز داره:میکروفون با کیفیت برای ضبط دیالوگ و صدای محیط معرفی شغل صدا بردار: یکی

مشاهده ویدیو
Position is Key Indie Film Sound Guide The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
26
03:03
راهنما چگونگی موقعیت اصلی صدابردار و میکروفون در فیلم

ehsan

اکتبر 8, 2019

190

راهنما چگونگی موقعیت اصلی صدابردار و میکروفون در فیلم وسیله که هر فیلمساز نیاز داره:میکروفون با کیفیت برای ضبط دیالوگ و صدای محیط معرفی ش

مشاهده ویدیو
How sound can ruin or save a film Filmmaking Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
67
26:39
چگونه صدا میتواند فیلم را خراب کند یا نجات دهد

ehsan

اکتبر 2, 2019

217

چگونه صدا میتواند فیلم را خراب کند یا نجات دهد وسیله که هر فیلمساز نیاز داره:میکروفون با کیفیت برای ضبط دیالوگ و صدای محیط معرفی شغل صدا بر

مشاهده ویدیو
Using Sound in Filmmaking مشاهده ویدیو
1080p
64
05:47
استفاده صدا در ساخت فیلم

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 30, 2019

216

استفاده صدا در ساخت فیلم معرفی شغل صدا بردار: یکی از مهمترین عوامل در تهیه فیلم های سینمایی، سریال ها، انیمیشن ها و … صدابردار می باشد. صدابر

مشاهده ویدیو
Gain & Room Tone Indie Film Sound Guide The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
63
03:30
راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 27, 2019

255

راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق با طراحی صدا اثر فیلم را به ویرایش خود اضافه کنید وسیله که هر فیلمساز نیاز داره:میکروفون با کیفیت برای ضبط د

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
1080p
2
08:02
قصه پردازی به کمک صدا در فیلم

ehsan

سپتامبر 25, 2019

46

قصه پردازی به کمک صدا در فیلم معرفی شغل صدا بردار: یکی از مهمترین عوامل در تهیه فیلم های سینمایی، سریال ها، انیمیشن ها و … صدابردار می باشد. ص

مشاهده ویدیو
EQ for Smoothing Dialogue -Audio مشاهده ویدیو
1080p
58
09:39
آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 24, 2019

234

آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ با طراحی صدا اثر فیلم را به ویرایش خود اضافه کنید وسیله که هر فیلمساز نیاز داره:میکروفون با کیفیت برای ض

مشاهده ویدیو
Sound for Video Sweetening Your Sound with EQ مشاهده ویدیو
1080p
47
05:06
چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ

ehsan

سپتامبر 24, 2019

156

چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ معرفی شغل صدا بردار: یکی از مهمترین عوامل در تهیه فیلم های سینمایی، سریال ها، انیمیشن ها و … صدابردار می ب

مشاهده ویدیو
Get Cinematic Sound with LAYERING The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
74
04:56
دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 23, 2019

235

دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم با طراحی صدا اثر فیلم را به ویرایش خود اضافه کنید وسیله که هر فیلمساز نیاز داره:میکروفون با کیفیت برای ض

مشاهده ویدیو
Why Filmmakers Should Learn Sound Design مشاهده ویدیو
1080p
56
06:19
چرا باید طراحی صدا را برای ساخت فیلم یاد گرفت

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 23, 2019

206

چرا باید طراحی صدا را برای ساخت فیلم یاد گرفت معرفی شغل صدا بردار: یکی از مهمترین عوامل در تهیه فیلم های سینمایی، سریال ها، انیمیشن ها و … صدا

مشاهده ویدیو
Recording Sound for Movies How Digital Audio is Recorded مشاهده ویدیو
1080p
70
08:10
چگونگی ضبط صدای دیجیتال برای فیلم

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 22, 2019

228

چگونگی ضبط صدای دیجیتال برای فیلم با طراحی صدا اثر فیلم را به ویرایش خود اضافه کنید وسیله که هر فیلمساز نیاز داره:میکروفون با کیفیت برای ضبط 

مشاهده ویدیو
Want to Get Better Sound Indie Film Sound Guide مشاهده ویدیو
1080p
43
01:29
راهنمای ضبط صدای بهتر در فیلم کوتاه

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 22, 2019

189

راهنمای ضبط صدای بهتر در فیلم کوتاه معرفی شغل صدا بردار: یکی از مهمترین عوامل در تهیه فیلم های سینمایی، سریال ها، انیمیشن ها و … صدابردار می

مشاهده ویدیو
Image