ویدیوهای ویژه

فیلمسازی(صدابرداری)

تمام ویدیوها : 46  ویدیو ارسال شد

FOLEY How Hollywood Sounds Effects Are ACTUALLY Made مشاهده ویدیو
1080p
67
06:46
آموزش چگونگی طراحی و ساخت sound effect برای فیلم

cutnegative

اکتبر 15, 2019

2775

آموزش چگونگی طراحی و ساخت sound effect برای فیلم برای دانلود رایگان آموزش چگونگی طراحی و ساخت sound effect برای فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک ز

مشاهده ویدیو
Position is Key Indie Film Sound Guide The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
79
03:03
راهنما چگونگی موقعیت اصلی صدابردار و میکروفون در فیلم

cutnegative

اکتبر 8, 2019

2738

راهنما چگونگی موقعیت اصلی صدابردار و میکروفون در فیلم برای دانلود رایگان راهنما چگونگی موقعیت اصلی صدابردار و میکروفون در فیلم با کیفیت full hd 108

مشاهده ویدیو
How sound can ruin or save a film Filmmaking Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
126
26:39
چگونه صدا میتواند فیلم را خراب کند یا نجات دهد

cutnegative

اکتبر 2, 2019

2505

چگونه صدا میتواند فیلم را خراب کند یا نجات دهد برای دانلود رایگان چگونه صدا میتواند فیلم را خراب کند یا نجات دهد با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا

مشاهده ویدیو
Using Sound in Filmmaking مشاهده ویدیو
1080p
119
05:47
استفاده صدا در ساخت فیلم

cutnegative-02

سپتامبر 30, 2019

2627

استفاده صدا در ساخت فیلم برای دانلود رایگان استفاده صدا در ساخت فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download

مشاهده ویدیو
Gain & Room Tone Indie Film Sound Guide The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
120
03:30
راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق

cutnegative-02

سپتامبر 27, 2019

2715

راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق برای دانلود رایگان راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لی

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
1080p
63
08:02
قصه پردازی به کمک صدا در فیلم

cutnegative

سپتامبر 25, 2019

2452

قصه پردازی به کمک صدا در فیلم برای دانلود رایگان قصه پردازی به کمک صدا در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود

مشاهده ویدیو
EQ for Smoothing Dialogue -Audio مشاهده ویدیو
1080p
94
09:39
آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ

cutnegative-02

سپتامبر 24, 2019

2725

آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ برای دانلود رایگان آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
Sound for Video Sweetening Your Sound with EQ مشاهده ویدیو
1080p
82
05:06
چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

2475

چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ برای دانلود رایگان چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
Get Cinematic Sound with LAYERING The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
114
04:56
دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم

cutnegative-02

سپتامبر 23, 2019

2821

دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم برای دانلود رایگان دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
Why Filmmakers Should Learn Sound Design مشاهده ویدیو
1080p
89
06:19
چرا باید طراحی صدا را برای ساخت فیلم یاد گرفت

cutnegative-02

سپتامبر 23, 2019

2486

چرا باید طراحی صدا را برای ساخت فیلم یاد گرفت برای دانلود رایگان چرا باید طراحی صدا را برای ساخت فیلم یاد گرفت با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا ل

مشاهده ویدیو
Recording Sound for Movies How Digital Audio is Recorded مشاهده ویدیو
1080p
104
08:10
چگونگی ضبط صدای دیجیتال برای فیلم

cutnegative-02

سپتامبر 22, 2019

2526

چگونگی ضبط صدای دیجیتال برای فیلم برای دانلود رایگان چگونگی ضبط صدای دیجیتال برای فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین ل

مشاهده ویدیو
Want to Get Better Sound Indie Film Sound Guide مشاهده ویدیو
1080p
79
01:29
راهنمای ضبط صدای بهتر در فیلم کوتاه

cutnegative-02

سپتامبر 22, 2019

2443

راهنمای ضبط صدای بهتر در فیلم کوتاه برای دانلود رایگان راهنمای ضبط صدای بهتر در فیلم کوتاه با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنی

مشاهده ویدیو
Image