ویدیوهای ویژه

فیلمسازی(صدابرداری)

تمام ویدیوها : 46  ویدیو ارسال شد

FOLEY How Hollywood Sounds Effects Are ACTUALLY Made مشاهده ویدیو
1080p
25
06:46
آموزش چگونگی طراحی و ساخت sound effect برای فیلم

ehsan

اکتبر 15, 2019

716

آموزش چگونگی طراحی و ساخت sound effect برای فیلم برای دانلود رایگان آموزش چگونگی طراحی و ساخت sound effect برای فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک ز

مشاهده ویدیو
Position is Key Indie Film Sound Guide The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
30
03:03
راهنما چگونگی موقعیت اصلی صدابردار و میکروفون در فیلم

ehsan

اکتبر 8, 2019

658

راهنما چگونگی موقعیت اصلی صدابردار و میکروفون در فیلم برای دانلود رایگان راهنما چگونگی موقعیت اصلی صدابردار و میکروفون در فیلم با کیفیت full hd 108

مشاهده ویدیو
How sound can ruin or save a film Filmmaking Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
70
26:39
چگونه صدا میتواند فیلم را خراب کند یا نجات دهد

ehsan

اکتبر 2, 2019

680

چگونه صدا میتواند فیلم را خراب کند یا نجات دهد برای دانلود رایگان چگونه صدا میتواند فیلم را خراب کند یا نجات دهد با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا

مشاهده ویدیو
Using Sound in Filmmaking مشاهده ویدیو
1080p
70
05:47
استفاده صدا در ساخت فیلم

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 30, 2019

710

استفاده صدا در ساخت فیلم برای دانلود رایگان استفاده صدا در ساخت فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download

مشاهده ویدیو
Gain & Room Tone Indie Film Sound Guide The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
66
03:30
راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 27, 2019

723

راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق برای دانلود رایگان راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لی

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
1080p
34
08:02
قصه پردازی به کمک صدا در فیلم

ehsan

سپتامبر 25, 2019

606

قصه پردازی به کمک صدا در فیلم برای دانلود رایگان قصه پردازی به کمک صدا در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود

مشاهده ویدیو
EQ for Smoothing Dialogue -Audio مشاهده ویدیو
1080p
60
09:39
آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 24, 2019

699

آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ برای دانلود رایگان آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
Sound for Video Sweetening Your Sound with EQ مشاهده ویدیو
1080p
51
05:06
چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ

ehsan

سپتامبر 24, 2019

608

چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ برای دانلود رایگان چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
Get Cinematic Sound with LAYERING The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
77
04:56
دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 23, 2019

697

دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم برای دانلود رایگان دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
Why Filmmakers Should Learn Sound Design مشاهده ویدیو
1080p
58
06:19
چرا باید طراحی صدا را برای ساخت فیلم یاد گرفت

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 23, 2019

661

چرا باید طراحی صدا را برای ساخت فیلم یاد گرفت برای دانلود رایگان چرا باید طراحی صدا را برای ساخت فیلم یاد گرفت با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا ل

مشاهده ویدیو
Recording Sound for Movies How Digital Audio is Recorded مشاهده ویدیو
1080p
72
08:10
چگونگی ضبط صدای دیجیتال برای فیلم

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 22, 2019

689

چگونگی ضبط صدای دیجیتال برای فیلم برای دانلود رایگان چگونگی ضبط صدای دیجیتال برای فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین ل

مشاهده ویدیو
Want to Get Better Sound Indie Film Sound Guide مشاهده ویدیو
1080p
47
01:29
راهنمای ضبط صدای بهتر در فیلم کوتاه

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 22, 2019

661

راهنمای ضبط صدای بهتر در فیلم کوتاه برای دانلود رایگان راهنمای ضبط صدای بهتر در فیلم کوتاه با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنی

مشاهده ویدیو
Image