برچسب: DSLR

Sony Alpha A7-A7R Custom Settings Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
144
19:26
تنظیمات دوربین Sony Alpha A7-A7R برای فیلمبرداری

cutnegative-02

سپتامبر 22, 2019

3193

تنظیمات دوربین Sony Alpha A7-A7R برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان تنظیمات دوربین Sony Alpha A7-A7R برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زی

مشاهده ویدیو
Optimize Your Blackmagic Camera For Video! Best Settings مشاهده ویدیو
1080p
82
05:05
بهترین تنظیمات دوربین blackmagic برای بهبود تصویر

cutnegative

سپتامبر 20, 2019

3017

بهترین تنظیمات دوربین blackmagic برای بهبود تصویر برای دانلود رایگان بهترین تنظیمات دوربین blackmagic برای بهبود تصویر با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا

مشاهده ویدیو
BEST Video Settings for DSLR (Nikon-D5200-D5300-D5500) TUTORIAL I مشاهده ویدیو
1080p
151
04:25
بهترین تنظیمات دوربین Nikon-D5200-D5300-D5500 برای فیلمبرداری

cutnegative

سپتامبر 19, 2019

4005

بهترین تنظیمات دوربین Nikon-D5200-D5300-D5500 برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان بهترین تنظیمات دوربین Nikon-D5200-D5300-D5500 برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از

مشاهده ویدیو
Sony A6000 60 FPS Cinematic Settings مشاهده ویدیو
1080p
118
04:18
تنظیمات دوربین Sony A6000 برای فیلمبرداری

cutnegative-02

سپتامبر 19, 2019

3028

تنظیمات دوربین Sony A6000 برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان تنظیمات دوربین Sony A6000 برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
My Sony A7III SETTINGS for FILMMAKING B ROLL CINEMATIC مشاهده ویدیو
157
بهترین تنظیمات دوربین Sony A7III برای فیلمبرداری

cutnegative

سپتامبر 19, 2019

4476

بهترین تنظیمات دوربین Sony A7III برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان بهترین تنظیمات دوربین Sony A7III برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا ل

مشاهده ویدیو
Image