تنظیمات دوربین Sony A6000 برای فیلمبرداری

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

تنظیمات دوربین Sony A6000 برای فیلمبرداری

برای دانلود رایگان تنظیمات دوربین Sony A6000 برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود Link download

خود و دوربین خود را قرار دهید. اگر از سه پایه استفاده می کنید ، اطمینان حاصل کنید که آن پایدار و سطح است (مگر اینکه دلیل کج بودن آن را داشته باشید). اگر سه پایه از سطح روحی برخوردار است ، آن را بررسی کنید.
اگر قصد دارید در حال سوژه متحرک و / یا کج شوید ، مطمئن شوید که در طی کل حرکت به راحتی قرار خواهید گرفت. شما نمی خواهید یک تابه را شروع کنید ، سپس متوجه شوید که نمی توانید به اندازه کافی دور از خانه برسید تا به پایان برسید. اگر مشکل پیش می آید ، بهتر است در انتهای حرکت موقعیتی را پیدا کنید که راحت ترین باشد ، به طوری که با کامل شدن حرکت ، در موقعیتی بی دست و پا قرار بگیرید و راحت تر شوید.
اگر سر سه پایه کاسه ای نداشته باشد (این شامل سه پایه ارزان قیمت نیز می شود) ، بسیار مهم است که بررسی کنید که فریم همچنان به نظر شما در سطح قرار دارد – ممکن است از یک جهت خوب باشد اما به طور وحشتناک شیب زده می شوید. .

اگر از سه پایه استفاده نمی کنید ، خود و دوربین خود را به بهترین شکل ممکن تثبیت کنید. بازوها و آرنج های خود را نزدیک بدن خود نگه دارید (می توانید از بازوها به عنوان “بریس” در برابر تنه خود استفاده کنید). تنفس مداوم کنید. برای عکس های ایستا ، پاهای خود را در عرض شانه قرار دهید (اگر در حالت ایستاده هستید) ، یا سعی کنید خود را در مقابل برخی از جسم جامد (مبلمان ، دیوارها یا هر چیز دیگری) مهار کنید.

Position yourself and your camera. If you’re using a tripod, make sure it’s stable and level (unless you have a reason for it to be tilted). If the tripod has a spirit level, check it.
If you’re going to be panning and/or tilting, make sure that you’ll be comfortably positioned throughout the whole move. You don’t want to start a pan, then realise you can’t reach around far enough to get the end of it. If it’s going to be difficult, you’re better off finding the position which is most comfortable at the end of the move, so that you start in the more awkward position and become more comfortable as you complete the move.
If the tripod head doesn’t have a bowl (this includes most cheaper tripods), it’s very important to check that the framing still looks level as you pan – it may be okay in one direction but become horribly slanted as you pan left and right. 

If you’re not using a tripod, stabilise yourself and your camera as best you can. Keep your arms and elbows close to your body (you can use your arms as “braces” against your torso). Breathe steadily. For static shots, place your feet at shoulder width (if you’re standing), or try bracing yourself against some solid object (furniture, walls, or anything).

دیدگاهتان را بنویسید