برچسب: DSLR

My Lumix GH5 GH5S Settings For CINEMATIC VIDEO! مشاهده ویدیو
1080p
150
07:37
تنظیمات دوربین panasonic GH5 GH5S برای فیلمبرداری

cutnegative-02

سپتامبر 26, 2019

3368

تنظیمات دوربین panasonic GH5 GH5S برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان تنظیمات دوربین panasonic GH5 GH5S برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک ز

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
1080p
93
08:02
قصه پردازی به کمک صدا در فیلم

cutnegative

سپتامبر 25, 2019

3216

قصه پردازی به کمک صدا در فیلم برای دانلود رایگان قصه پردازی به کمک صدا در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود

مشاهده ویدیو
Setup your Canon M50 for better Filmmaking مشاهده ویدیو
1080p
78
09:54
بهترین تنظیمات دوربین Canon M50 برای فیلمبرداری

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

4163

بهترین تنظیمات دوربین Canon M50 برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان بهترین تنظیمات دوربین Canon M50 برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لی

مشاهده ویدیو
Menu and Settings Guide Black Magic Pocket مشاهده ویدیو
1080p
73
01:34
معرفی و راهنمای منو دوربین Black Magic Pocket

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

3166

معرفی و راهنمای منو دوربین Black Magic Pocket برای دانلود رایگان معرفی و راهنمای منو دوربین Black Magic Pocket با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
Sound for Video Sweetening Your Sound with EQ مشاهده ویدیو
1080p
118
05:06
چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

3240

چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ برای دانلود رایگان چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
Image