برچسب: نور محیطی

Photography-Lighting-Tips-How-to-Shoot-in-Direct-Sunlight مشاهده ویدیو
424
05:19
چگونگی عکاسی در نور مستقیم خورشید

cutnegative

آگوست 27, 2019

3590

چگونگی عکاسی در نور مستقیم خورشید برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی در نور مستقیم خورشید با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین ل

مشاهده ویدیو
Outdoor-Portraits-Photography-Essentials-Natural-Light-Photography,-Fill-Flash-&-Diffusers مشاهده ویدیو
1080p
63
06:34
عکاسی پرتره در فضای باز با نور طبیعی و فلش و پخش کننده

cutnegative

آگوست 26, 2019

2738

عکاسی پرتره در فضای باز با نور طبیعی و فلش و پخش کننده برای دانلود رایگان عکاسی پرتره در فضای باز با نور طبیعی و فلش و پخش کننده با کیفیت full hd 1080p

مشاهده ویدیو
Outdoor-Portrait-Photography-Tutorial-Natural-Light-Portraiture-Sunny-Day مشاهده ویدیو
1080p
575
07:11
عکاسی پرتره در نور خورشید

cutnegative

آگوست 26, 2019

3505

عکاسی پرتره در نور خورشید برای دانلود رایگان عکاسی پرتره در نور خورشید با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link downlo

مشاهده ویدیو
Outdoor-Portrait-Lighting-Techniques مشاهده ویدیو
1080p
467
07:56
تکنیک های نورپردازی در محیط بیرون برای عکاسی پرتره

cutnegative

آگوست 25, 2019

3484

تکنیک های نورپردازی در محیط بیرون برای عکاسی پرتره برای دانلود رایگان تکنیک های نورپردازی در محیط بیرون برای عکاسی پرتره با کیفیت full hd 1080p از پل

مشاهده ویدیو
Outdoor-Photography-without-flash-and-with-flash-photography-Tips-in-Hindi مشاهده ویدیو
1080p
324
04:44
عکاسی در فضای باز با فلش و بدون فلش

cutnegative

آگوست 24, 2019

3331

عکاسی در فضای باز با فلش و بدون فلش برای دانلود رایگان عکاسی در فضای باز با فلش و بدون فلش با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

مشاهده ویدیو
Image