عکاسی پرتره در نور خورشید

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

عکاسی پرتره در نور خورشید

برای دانلود رایگان عکاسی پرتره در نور خورشید با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود link download

ساعت طلایی
اگر در طی چند ساعت بعد از طلوع آفتاب یا قبل از غروب خورشید قادر به عکس گرفتن باشید ، تهیه عکس های عالی با نور مستقیم خورشید بسیار ساده تر است. در طول صبح و اواخر بعد از ظهر خورشید در آسمان پایین تر است ، و با اندکی هوا پراکنده می شود. این بدان معناست که ما عکاسان می توانند از طرق مختلف از آن استفاده کنند.

ساده ترین روش استفاده از آن به عنوان کلید یا نور اصلی شماست. با قرار دادن خورشید به طور مستقیم در پشت سر شما ، می توانید آنچه را که ما می نامیم “پروانه” روشنایی ایجاد کنید ، با سایه کوچکی به طور مستقیم در زیر بینی سوژه خود و حتی روشنایی در چهره آنها قرار دهید. برای بهترین نتیجه ، سوژه خود را به سمت سر آفتاب چرخانده و از چشمانشان سایه ابرو خود اطمینان ندهید. از طرف دیگر ، با جابجایی خود یا موضوع خود به یک طرف ، می توانید سایه های چشمگیر تری از چهره سوژه خود ایجاد کنید ، ایجاد یک حلقه یا نورپردازی Rembrandt.

نکته مهم در مورد هر یک از این تنظیمات ، زیرا خورشید منبع نور بسیار سختی است ، پوست موضوع شماست. نور مستقیم خورشید همه نواقص پوستی را در چهره آنها قرار می دهد ، بنابراین اگر با شخصی با پوست بی عیب و نقص کار می کنید ، این می تواند آن را نشان دهد و نتایج خیره کننده ای به بار آورد.

Golden Hour
If you’re able to shoot during the few hours after sunrise or before sunset, it’s much easier to make great portraits with direct sunlight. During the morning and late afternoon the sun is lower in the sky, and is slightly diffused by the atmosphere. This means that we photographers can use it in a variety of ways.

The simplest way to use it is as your key, or main light. By placing the sun directly behind you, you can create what we would call “butterfly” lighting, with a small shadow directly under your subject’s nose and even lighting across their face. For best results, have your subject turn their head in the direction of the sun, and ensure that their eyes are not shadowed by their brow. Alternatively, by shifting either yourself or your subject to one side, you can create more dramatic shadows on your subject’s face, creating loop or Rembrandt lighting.

The key consideration for any of these arrangements, because the sun is such a hard light source, is your subject’s skin. Direct sunlight will expose every skin imperfection on their face, so if you’re working with someone with flawless skin, this can show it off and yield stunning results.

دیدگاهتان را بنویسید