پیاده سازی و آموزش عکاسی تبلیغاتی به کمک time lapse

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

پیاده سازی و آموزش عکاسی تبلیغاتی به کمک time lapse

برای دانلود رایگان پیاده سازی و آموزش عکاسی تبلیغاتی به کمک time lapse با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود link download

اطمینان حاصل کنید که باتری ها به طور کامل شارژ شده اند
ما همه آنجا بوده ایم. شما در مکان قرار می گیرید ، همه چیز را برای شلیک تنظیم می کنید ، سپس متوجه می شوید که شارژ باتری دوربین را فراموش کرده اید. بدتر این است که شما همچنین بسته های اضافی را فراموش کرده اید. اکثر باتری های دوربین DSLR با شارژ کامل مدت زمان نسبتاً طولانی دارند. دوربین های بدون آینه ، نه زیاد. از هر دوربین دیگری که استفاده می کنید ، اطمینان حاصل کنید که باتری قبل از شلیک به طور کامل شارژ شده است.

فاصله را مطابق با حرکت در صحنه تنظیم کنید
یک سؤالی که غالباً مربوط به عکاسی با گذشت زمان است این است که فاصله بین گرفتن تصویر باید چه مدت باشد. این بسته به میزان و سرعت حرکت در صحنه می تواند بسیار متفاوت باشد. برای اشیاء در حال حرکت سریع ، فواصل بین عکس ها باید کوتاه باشد. به عنوان مثال ، ترافیک یا ابرهایی که به سرعت در حال حرکت هستند باید فاصله ای بین یک تا دو ثانیه داشته باشند. اگر بازه خیلی طولانی باشد ، فیلم نهایی بسیار خرد به نظر می رسد ، زیرا اشیاء تاکنون بین عکس ها حرکت می کنند. در مقابل ، صحنه های متحرک بسیار کند ، مانند افتتاح شکوفه گل یا محل ساخت و ساز ، فواصل زمانی ممکن است چند دقیقه یا حتی چند ساعت از هم فاصله داشته باشد.

Make sure batteries are fully charged
We’ve all been there. You get on location, get everything set up to shoot, then realize that you forgot to charge the camera battery. What’s worse is that you also forgot to pack any extras. Most DSLR camera batteries will last a fairly long time on a full charge. Mirrorless cameras, not so much. Whichever camera you use, make sure the battery is fully charged in advance of going out to shoot.

Set interval to match movement in the scene
One question that often comes up pertaining to time-lapse photography is how long the interval should be between image captures. This can vary greatly, depending on the amount and speed of movement in the scene. For fast-moving objects, the intervals between shots should be short. For example, traffic or clouds that are moving fast should have an interval of around one to two seconds. If the interval is too long, then the final video will look choppy, as the objects are moving so far between shots. On the contrary, extremely slow moving scenes, such as a flower bloom opening or a construction site, intervals may be several minutes or even hours apart.

دیدگاهتان را بنویسید