ویدیوهای ویژه

عکاسی(صنعتی)

تمام ویدیوها : 30  ویدیو ارسال شد

The-Hero-Shot-Commercial-Product-Photography-with-Brian-Rodgers-Jr مشاهده ویدیو
1080p
76
07:17
چگونگی عکاسی تبلیغاتی با Brian Rodgers

امیر حسین کاشانی

اکتبر 16, 2019

216

چگونگی عکاسی تبلیغاتی با Brian Rodgers توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا همون عکاسی

مشاهده ویدیو
Speedlight-Product-Photography-Making-Simple-Items-Look-Dramatic مشاهده ویدیو
1080p
39
16:17
آموزش عکاسی تبلیغاتی دراماتیک به کمک speedlight

ehsan

اکتبر 3, 2019

163

آموزش عکاسی تبلیغاتی دراماتیک به کمک speedlight توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا هم

مشاهده ویدیو
Product-Photography-Tutorial-The-Shoe مشاهده ویدیو
1080p
38
12:54
آموزش عکاسی تبلیغاتی از کفش ورزشی

ehsan

اکتبر 2, 2019

213

آموزش عکاسی تبلیغاتی از کفش ورزشی توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا همون عکاس

مشاهده ویدیو
Product-Photography-Tutorial-The-Seiko-Watch مشاهده ویدیو
1080p
89
13:44
آموزش عکاسی تبلیغاتی از Seiko Watch

امیر حسین کاشانی

اکتبر 2, 2019

219

آموزش عکاسی تبلیغاتی از Seiko Watch توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا همون عکاسی ت

مشاهده ویدیو
Product-Photography-Tutorial-The-Perfume-Bottle مشاهده ویدیو
1080p
81
11:25
آموزش عکاسی تبلیغاتی از شیشه ادکلن

ehsan

اکتبر 1, 2019

258

آموزش عکاسی تبلیغاتی از شیشه ادکلن توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا همون عکا

مشاهده ویدیو
Product-Photography-Tutorial-Photoshoot-(English-Sub) مشاهده ویدیو
1080p
41
16:47
آموزش عکاسی تبلیغاتی از لیوان نوشیدنی

ehsan

سپتامبر 30, 2019

223

آموزش عکاسی تبلیغاتی از لیوان نوشیدنی توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا همون 

مشاهده ویدیو
Product-Photography-Shooting-Watches-with-Fog-BTS مشاهده ویدیو
1080p
73
05:28
آموزش عکاسی تبلیغاتی از ساعت با دود

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 30, 2019

233

آموزش عکاسی تبلیغاتی از ساعت با دود توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا همون عک

مشاهده ویدیو
Product-photography-tutorial.-Learn-photography-&-professional-studio-photography-techniques مشاهده ویدیو
1080p
3
08:20
آموزش و تکنیک های مهم برای عکاسی تبلیغاتی حرفه ای

ehsan

سپتامبر 29, 2019

32

آموزش و تکنیک های مهم برای عکاسی تبلیغاتی حرفه ای توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی 

مشاهده ویدیو
Product-photography-making-of-tutorial-of-cosmetics-pictures مشاهده ویدیو
1080p
3
04:55
آموزش عکاسی تبلیغاتی از Tattoo Creme

ehsan

سپتامبر 27, 2019

33

آموزش عکاسی تبلیغاتی از Tattoo Creme توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا همون عکاسی ت

مشاهده ویدیو
Photography-Tutorial-Product-Photography-Setup-Time-Lapse مشاهده ویدیو
1080p
51
01:55
پیاده سازی و آموزش عکاسی تبلیغاتی به کمک time lapse

ehsan

سپتامبر 27, 2019

318

پیاده سازی و آموزش عکاسی تبلیغاتی به کمک time lapse توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا

مشاهده ویدیو
How-to-take-stunning-PRODUCT-PHOTOGRAPHY-in-camera-No-EDITING-needed مشاهده ویدیو
1080p
66
08:25
چگونگی عکاسی تبلیغاتی از ساعت بدون نیاز به ادیت عکس

ehsan

سپتامبر 27, 2019

232

چگونگی عکاسی تبلیغاتی از ساعت بدون نیاز به ادیت عکس توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی&

مشاهده ویدیو
Product-Photography-Tutorial-The-Computer مشاهده ویدیو
1080p
78
14:37
آموزش عکاسی تبلیغاتی از لب تاپ

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 26, 2019

221

آموزش عکاسی تبلیغاتی از لب تاپ توضیحاتی درباره عکاسی صنعتی : یکی از فیلدهای کاری خیلی پولساز هر عکاس ، عکاسی صنعتی یا همون عکاسی ت

مشاهده ویدیو
Image