برچسب: curtain

Film-Scene-Lighting-a-Set-for-Maximum-Shot-Coverage-&-VFX-Breakdown مشاهده ویدیو
1080p
88
06:46
چگونگی نورپردازی برای حداکثر پوشش نوردهی در فیلم

cutnegative

اکتبر 8, 2019

3030

چگونگی نورپردازی برای حداکثر پوشش نوردهی در فیلم برای دانلود رایگان چگونگی نورپردازی برای حداکثر پوشش نوردهی در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر

مشاهده ویدیو
Film-Scene-Lighting-a-Night-Car-Reveal مشاهده ویدیو
1080p
82
07:14
طریقه نورپردازی روی ماشین در شب

cutnegative

اکتبر 8, 2019

3017

طریقه نورپردازی روی ماشین در شب برای دانلود رایگان طریقه نورپردازی روی ماشین در شب با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک

مشاهده ویدیو
No-Budget-Film-Noir-Lighting-Tutorial-by-Tom-Antos مشاهده ویدیو
1080p
101
18:23
نورپردازی Noir با بودجه کم برای فیلم

cutnegative

اکتبر 8, 2019

3583

نورپردازی Noir با بودجه کم برای فیلم برای دانلود رایگان نورپردازی Noir با بودجه کم برای فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

مشاهده ویدیو
Lighting-Storytelling-with-Cinematography مشاهده ویدیو
1080p
118
10:03
نحوه نورپردازی برای قصه پردازی(story telling) در فیلم

cutnegative

اکتبر 8, 2019

3361

نحوه نورپردازی برای قصه پردازی(story telling) در فیلم برای دانلود رایگان نحوه نورپردازی برای قصه پردازی(story telling) در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت

مشاهده ویدیو
Filmmaking-How-to-Film-With-Direct-Sunlight-Digital-Juice-8x8-Scrim مشاهده ویدیو
1080p
91
03:59
چگونگی مدیریت نور خورشید برای فیلمبرداری

cutnegative

اکتبر 8, 2019

3631

چگونگی مدیریت نور خورشید برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان چگونگی مدیریت نور خورشید برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زی

مشاهده ویدیو
Image