نورپردازی Noir با بودجه کم برای فیلم

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

نورپردازی Noir با بودجه کم برای فیلم

برای دانلود رایگان نورپردازی Noir با بودجه کم برای فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود Link download

روشنایی اساسی: تنظیم نور 3 نقطه ای
اساسی ترین نورپردازی در فیلم ، تنظیم نور سه نقطه است. نورپردازی از سه جهت موضوع شما را شکل می دهد و آنها را از پس زمینه جدا می کند.
برای رسیدن به این هدف ، تجهیزات نورپردازی فیلم شما باید از سه جهت با جلو و عقب و سمت (به طور کلی) با سوژه خود روبرو شوند.
اصول نورپردازی فیلم: آملی (2001) ، با استفاده از تنظیمات روشنایی سه نقطه ای
چراغ کلیدی
چراغ اصلی ، نوری است که به طور برجسته در قاب شما ثبت می شود. بنابراین ، وقتی به تصویر آملی در بالا نگاه می کنید ، می بینید که قسمت سمت راست صفحه از چهره او روشن ترین است. این چراغ کلیدی است.
چراغها را پر کنید
خیلی ساده ، چراغ های پر از سایه های قاب شما را پر می کنند. مشاهده خواهید کرد که قسمت سمت چپ صفحه چهره آملی در سایه است ، اما ویژگی های او هنوز به وضوح قابل مشاهده است. این یک چراغ پر در کار است.
چراغ عقب
چراغ عقب به قسمت عقب سوژه شما نور لبه می دهد. غالباً ، نور پس زمینه از زاویه ای بالاتر شلیک می کند. می بینید که آملی در امتداد شانه ها و گردن گرد خود دارای یک کانتور سبک است.
به طور کلی می خواهید دوربین خود را با کلید خود کنار زده و چراغ هایی را پر کنید که فاصله آنها در حدود 60 درجه در یک محور از دوربین شما باشد.

Basic lighting: 3-point lighting setup
The most basic lighting in film is the three-point lighting setup. Lighting from three directions shapes your subject and sets them apart from their background.
To achieve this, your film lighting equipment needs to face your subject from three directions: front, back and side (generally).
Film lighting basics: Amelie (2001), using the three-point lighting setup
KEY LIGHT
The key light is the light that registers most prominently in your frame. So, when you look at the image of Amelie above, you’ll see that the screen-right portion of her face is brightest. That’s the key light.
FILL LIGHTS
Quite simply, fill lights fill in the shadows of your frame. You’ll notice that the screen-left portion of Amelie’s face is in shadow, but with her features still plainly visible. That is a fill light at work.
BACK LIGHT
The back light gives an edge light to the rear portion of your subject. Often, the backlight shoots down from a higher angle. You can see that Amelie has a light contour along her shoulders and the nape of her neck.
You’ll generally want to flank your camera with your key and fill lights, spaced about 60 degrees on an axis from your camera.

دیدگاهتان را بنویسید