نحوه نورپردازی برای قصه پردازی(story telling) در فیلم

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

نحوه نورپردازی برای قصه پردازی(story telling) در فیلم

برای دانلود رایگان نحوه نورپردازی برای قصه پردازی(story telling) در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود Link download

هر فیلمبردار هنرمندی است که تصمیمات خلاقانه ای در مورد چگونگی هدایت چشم بیننده در کادر با استفاده از تجهیزات روشنایی می گیرد.
کاربردهای آنها گسترده است ، اما تفسیر خلاقانه آنها همان چیزی است که باعث می شود نورپردازی آنها سینمایی باشد (یا نه). آنها عبارتند از:
روی کدام وسایل و عناصر صحنه باید تأکید شود
ما از منظر چه کسی صحنه را می بینیم و چه میزان نور را باید ببینند
تفاوت شخصیت ها در یک قاب با یکدیگر چیست
کدام احساسات از طریق شدت نور یا رنگ آن بیان می شوند
سپس هر یک از این تصمیمات با برنامه ریزی و اجرای تنظیمات روشنایی به منظور ایجاد اثر مطلوب ، از نظر فنی تحقق می یابد. اما فیلمبردار باید قبل از تنظیم تجهیزات روشنایی ، در خواب ببیند که این اثرات چه خواهد بود.

Every cinematographer is an artist who makes creative decisions on how to guide the viewer’s eye within the frame using lighting equipment.
Their applications are broad, but their creative interpretation is what makes their lighting cinematic (or not). They include:
Which props and scene elements should be emphasized
Whose perspective we’re seeing the scene through, and how much light they should be able to see
How characters differ from one another in a frame
Which emotions are being expressed through harshness of light, or its color
Each of these decisions are then realized technically by planning and executing lighting setups to create the desired effect. But the cinematographer must dream up what these effects will be before setting up any lighting equipment.

دیدگاهتان را بنویسید