برچسب: cup

How-to-improve-your-food-photography-at-home-(without-having-to-buy-fancy-gear) مشاهده ویدیو
1080p
74
16:11
ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear

cutnegative

سپتامبر 26, 2019

2944

ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear برای دانلود رایگان ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear با کیفیت  full

مشاهده ویدیو
How-to-do-food-levitation-Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
109
09:34
چگونگی عکاسی و ادیت تصویر غذای شناور

cutnegative

سپتامبر 26, 2019

3190

چگونگی عکاسی و ادیت تصویر غذای شناور برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی و ادیت تصویر غذای شناور با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
How-to-create-movement-in-Food-Photography مشاهده ویدیو
1080p
125
03:04
چگونگی عکاسی از غذا متحرک

cutnegative

سپتامبر 25, 2019

2960

چگونگی عکاسی از غذا متحرک برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی از غذا متحرک با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link down

مشاهده ویدیو
Hidden-Settings-of-Food-Photography-Editing-in-Photoshop-cc-cs مشاهده ویدیو
1080p
104
06:58
تنظیمات مخفی برای ادیت عکس غذا در photoshop

cutnegative

سپتامبر 25, 2019

4014

تنظیمات مخفی برای ادیت عکس غذا در photoshop برای دانلود رایگان تنظیمات مخفی برای ادیت عکس غذا در photoshop با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
FOOD-STYLING-101-for-Better-Food-Photography مشاهده ویدیو
1080p
105
02:47
تزیین غذا بهتر برای عکاسی

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

3136

تزیین غذا بهتر برای عکاسی برای دانلود رایگان تزیین غذا بهتر برای عکاسی با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link down

مشاهده ویدیو
Image