ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear

برای دانلود رایگان ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود link download

قوام در اینستاگرام با چند مورد استثنا بهتر از هر چیز دیگری کار می کند. هنگامی که من به عنوان مدیر رسانه دیجیتال در یک گروه رستوران کار می کردم ، طی 8 ماه پیروان رسانه های اجتماعی را برای 8 رستوران 100٪ افزایش دادم. 3 مورد از حساب های رستوران در 10 محبوب ترین حساب رستوران در شیکاگو قرار داشت (من برای داده ها متناسب بودم و بنابراین 100 رستوران برتر شهر را ردیابی کردم). وقتی استراتژی را برای هر حساب تنظیم می کردم ، اساساً هر هفته همین کار را از طریق حلقه انجام می دادم (ترکیبی از غذا ، داستان اصلی و ویژگی های کارکنان بیشتر اوقات).

Consistency on Instagram works better than anything else with a few exceptions. When I worked as a Digital Media Manager at a restaurant group, I increased social media followers by 100% for 8 restaurants within 6 months. 3 of the restaurant accounts were in the top 10 most popular restaurant account in Chicago (I was a fiend for data so I tracked the top 100 restaurants in the city). Once I set a strategy for each account, I basically did the same thing on loop each week (a mix of food, back story and staff feature most of the time).

دیدگاهتان را بنویسید