ویدیوهای ویژه

عکاسی(غذا)

تمام ویدیوها : 36  ویدیو ارسال شد

How-to-Style-Food-for-Photography مشاهده ویدیو
1080p
93
13:21
چگونگی استایل دادن به غذا برای عکاسی

cutnegative

سپتامبر 28, 2019

3036

چگونگی استایل دادن به غذا برای عکاسی برای دانلود رایگان چگونگی استایل دادن به غذا برای عکاسی با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
How-to-photograph-FOOD! مشاهده ویدیو
1080p
131
03:38
چگونگی عکاسی از غذا

cutnegative

سپتامبر 27, 2019

2844

چگونگی عکاسی از غذا برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی از غذا با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download اگر با یک

مشاهده ویدیو
HOW-TO-IMPROVE-YOUR-FOOD-PHOTOGRAPHY-food-photography-tips مشاهده ویدیو
1080p
97
14:31
چگونگی افزایش مهارت عکاسی از غذا

cutnegative

سپتامبر 27, 2019

2602

چگونگی افزایش مهارت عکاسی از غذا برای دانلود رایگان چگونگی افزایش مهارت عکاسی از غذا با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لی

مشاهده ویدیو
How-to-improve-your-food-photography-at-home-(without-having-to-buy-fancy-gear) مشاهده ویدیو
1080p
57
16:11
ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear

cutnegative

سپتامبر 26, 2019

2525

ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear برای دانلود رایگان ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear با کیفیت  full

مشاهده ویدیو
How-to-do-food-levitation-Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
93
09:34
چگونگی عکاسی و ادیت تصویر غذای شناور

cutnegative

سپتامبر 26, 2019

2686

چگونگی عکاسی و ادیت تصویر غذای شناور برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی و ادیت تصویر غذای شناور با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
How-to-create-movement-in-Food-Photography مشاهده ویدیو
1080p
113
03:04
چگونگی عکاسی از غذا متحرک

cutnegative

سپتامبر 25, 2019

2564

چگونگی عکاسی از غذا متحرک برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی از غذا متحرک با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link down

مشاهده ویدیو
Hidden-Settings-of-Food-Photography-Editing-in-Photoshop-cc-cs مشاهده ویدیو
1080p
84
06:58
تنظیمات مخفی برای ادیت عکس غذا در photoshop

cutnegative

سپتامبر 25, 2019

3488

تنظیمات مخفی برای ادیت عکس غذا در photoshop برای دانلود رایگان تنظیمات مخفی برای ادیت عکس غذا در photoshop با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
FOOD-STYLING-101-for-Better-Food-Photography مشاهده ویدیو
1080p
92
02:47
تزیین غذا بهتر برای عکاسی

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

2649

تزیین غذا بهتر برای عکاسی برای دانلود رایگان تزیین غذا بهتر برای عکاسی با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link down

مشاهده ویدیو
Food-Photography-With-Natural-Light مشاهده ویدیو
1080p
126
08:48
آموزش عکاسی از غذا با نور طبیعی

cutnegative

سپتامبر 23, 2019

2696

آموزش عکاسی از غذا با نور طبیعی برای دانلود رایگان آموزش عکاسی از غذا با نور طبیعی با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک د

مشاهده ویدیو
Food-Photography-Lightroom-Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
104
18:56
آموزش Lightroom در عکاسی غذا

cutnegative

سپتامبر 23, 2019

2825

آموزش Lightroom در عکاسی غذا برای دانلود رایگان آموزش Lightroom در عکاسی غذا با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download

مشاهده ویدیو
Food-Photography-for-Beginners-(w-EatingNYC) مشاهده ویدیو
1080p
134
14:02
آموزش عکاسی از غذا برای مبتدیان

cutnegative

سپتامبر 22, 2019

2663

آموزش عکاسی از غذا برای مبتدیان برای دانلود رایگان آموزش عکاسی از غذا برای مبتدیان با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک

مشاهده ویدیو
FOOD-PHOTOGRAPHY-Food-At-Home! مشاهده ویدیو
1080p
225
04:35
آموزش عکاسی از غذا در منزل

cutnegative

سپتامبر 22, 2019

2787

آموزش عکاسی از غذا در منزل برای دانلود رایگان آموزش عکاسی از غذا در منزل با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link do

مشاهده ویدیو
Image