برچسب: cup

Easy-Tips-for-Better-Instagram-Food-Photos-(Instantly) مشاهده ویدیو
1080p
322
10:49
تکنیک های ساده عکاسی از غذا برای اینستاگرام

cutnegative

سپتامبر 21, 2019

3158

تکنیک های ساده عکاسی از غذا برای اینستاگرام برای دانلود رایگان تکنیک های ساده عکاسی از غذا برای اینستاگرام با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لی

مشاهده ویدیو
Dark-Food-Photography-SHOOTING-and-EDITING مشاهده ویدیو
1080p
216
15:27
چگونگی عکاسی و ادیت غذاهای تیره

cutnegative

سپتامبر 21, 2019

3294

چگونگی عکاسی و ادیت غذاهای تیره برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی و ادیت غذاهای تیره با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک

مشاهده ویدیو
Composition-and-Cropping-Quick-Trick-for-Food-Photography-LIGHTROOM-TUTORIAL مشاهده ویدیو
1080p
41
14:59
نکاتی در مورد ترکیبندی و کراپ تصاویر غذا در LightRoom

cutnegative

سپتامبر 21, 2019

2886

نکاتی در مورد ترکیبندی و کراپ تصاویر غذا در LightRoom برای دانلود رایگان نکاتی در مورد ترکیبندی و کراپ تصاویر غذا در LightRoom با کیفیت  full hd 1080p از پلیر

مشاهده ویدیو
APERTURE-Food-Photography-Foundations-(PART-1) مشاهده ویدیو
1080p
137
07:39
APERTURE در عکاسی از غذا

cutnegative

سپتامبر 20, 2019

3066

APERTURE در عکاسی از غذا برای دانلود رایگان APERTURE در عکاسی از غذا با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download اسرار را

مشاهده ویدیو
17-Tools-for-Food-Styling مشاهده ویدیو
1080p
102
20:16
17 استایل برای غذا برای عکاسی

cutnegative

سپتامبر 20, 2019

3386

17 استایل برای غذا برای عکاسی برای دانلود رایگان 17 استایل برای غذا برای عکاسی با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود

مشاهده ویدیو
Image