برچسب: فیلمبردار

Optimize Your Blackmagic Camera For Video! Best Settings مشاهده ویدیو
1080p
81
05:05
بهترین تنظیمات دوربین blackmagic برای بهبود تصویر

cutnegative

سپتامبر 20, 2019

2999

بهترین تنظیمات دوربین blackmagic برای بهبود تصویر برای دانلود رایگان بهترین تنظیمات دوربین blackmagic برای بهبود تصویر با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا

مشاهده ویدیو
BEST Video Settings for DSLR (Nikon-D5200-D5300-D5500) TUTORIAL I مشاهده ویدیو
1080p
149
04:25
بهترین تنظیمات دوربین Nikon-D5200-D5300-D5500 برای فیلمبرداری

cutnegative

سپتامبر 19, 2019

3984

بهترین تنظیمات دوربین Nikon-D5200-D5300-D5500 برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان بهترین تنظیمات دوربین Nikon-D5200-D5300-D5500 برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از

مشاهده ویدیو
Sony A6000 60 FPS Cinematic Settings مشاهده ویدیو
1080p
117
04:18
تنظیمات دوربین Sony A6000 برای فیلمبرداری

cutnegative-02

سپتامبر 19, 2019

3013

تنظیمات دوربین Sony A6000 برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان تنظیمات دوربین Sony A6000 برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
My Sony A7III SETTINGS for FILMMAKING B ROLL CINEMATIC مشاهده ویدیو
156
بهترین تنظیمات دوربین Sony A7III برای فیلمبرداری

cutnegative

سپتامبر 19, 2019

4466

بهترین تنظیمات دوربین Sony A7III برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان بهترین تنظیمات دوربین Sony A7III برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا ل

مشاهده ویدیو
Music Video Cinematic Settings For The-Panasonic G7 مشاهده ویدیو
1080p
141
10:17
تنظیمات دوربین The Panasonic G7برای فیلمبرداری

cutnegative-02

سپتامبر 18, 2019

3006

تنظیمات دوربین The Panasonic G7برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان تنظیمات دوربین The Panasonic G7برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر ا

مشاهده ویدیو
Image