آموزش اضافه کردن افکت چشم شیطانی در after effects

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

آموزش اضافه کردن افکت چشم شیطانی در after effects

برای دانلود رایگان آموزش اضافه کردن افکت چشم شیطانی در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود link download

دائماً ارتباط برقرار کنید
از وضعیت یک پروژه آگاه باشید. مهم است که هر روز یکبار به روزرسانی خط تست خود را حفظ کنید تا ببینید چه چیزی بین شاخه ها اتفاق می افتد.

و مستقیماً با مردم صحبت کنید! ممکن است ما برای کار از رایانه استفاده کنیم ، اما ما هنوز انسان هستیم. حتی اگر شما از سیستم ردیابی تولید مانند Shotgun یا Frame.io استفاده می کنید ، مهم است که با سرپرست VFX یا سرپرست بخش در مورد آنچه انجام شده و چه چیزهایی صحبت نکرده اید صحبت کنید.

بزرگترین علامت هشدار دهنده مبنی بر اینکه گمراه شدن یک پروژه در شرایطی است که آژانس ، مدیر و مشتری در همان صفحه در مورد آنچه باید انجام شود نیستند بلکه مراقب کارهای فردی هستند که خیلی به عقب و جلو می روند. کار بر روی همان کار بیش از چند روز به سرعت ناخوشایند می شود ، بنابراین اغلب می توانید هنرمندان را گیر کرده و یا انگیزه خود را از دست می دهید.

اگر اوضاع به بن بست رسیده است ، می توانید همیشه تا زمانی که تأیید قطعی برای ادامه کار نداشته باشید ، در کنار یک تولید کنار بیایید. به جای هدر دادن وقت و انرژی برای ایده های متناقض ، همه را در یک اتاق قرار دهید و آنها را مجاب کنید تا سازشی پیدا کنند که همه آنها را راضی کند.

گزارش دوربین که لنز و تنظیمات دوربین مورد استفاده برای هر عکس را نشان می دهد ، هنگام تطبیق دوربین واقعی در نرم افزار سه بعدی بسیار مهم است. سرپرست مستقر شما می تواند اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کند.

Communicate constantly
Stay aware of the state of a project. It’s important to keep an update of your line test every day in order to see what’s going on in between shoots.

And talk to people directly! We may use computers for work, but we’re still human. Even if you’re using a production-tracking system like Shotgun or Frame.io, it’s important to talk to your VFX supervisor or the lead of the department about what has been done and what hasn’t.

The biggest warning sign that a project is going astray is when the agency, the director and the client are not on the same page about what needs to be done, but also watch out for individual tasks that are going back and forth a lot. Working on the same task for more than a few days quickly becomes unsatisfying, so you can often see artists becoming stuck, or losing motivation.

If things are getting deadlocked, you can always stand-by a production until you have definite approval to move on. Rather than wasting time and energy on contradictory ideas, get everyone in the same room, and make them find a compromise that satisfies them all.

A camera report showing the lens and camera settings used for each shot is vital when it comes to matching the real-world camera within 3D software. Your on-set supervisor can collect the information required.

دیدگاهتان را بنویسید