ویدیوهای ویژه

فیلمسازی(جلوه های ویژه)

تمام ویدیوها : 23  ویدیو ارسال شد

After Effects Tutorial Disintegration -Effect مشاهده ویدیو
1080p
102
09:41
آموزش افکت تجزیه و محو شدن در after effect

ehsan

نوامبر 17, 2019

716

آموزش افکت تجزیه و محو شدن در after effect برای دانلود رایگان آموزش افکت تجزیه و محو شدن در after effect با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کن

مشاهده ویدیو
CGI VFX Tutorial Burning House Tutorial by ActionVFX مشاهده ویدیو
1080p
97
20:11
آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects

ehsan

اکتبر 24, 2019

710

آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
CGI VFX Compositing Tutorial Atmospheric Fog by Action VFX مشاهده ویدیو
1080p
161
24:47
آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects

ehsan

اکتبر 24, 2019

789

آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects برای دانلود رایگان آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استف

مشاهده ویدیو
CGI After Effects Tutorials HD After Effects Create A Hoverboard -Effect مشاهده ویدیو
1080p
104
05:14
آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects

ehsan

اکتبر 22, 2019

668

آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
After Effects Weather Tutorial Snow & Rain مشاهده ویدیو
1080p
92
06:40
آموزش افکت باران و برف در after effects

ehsan

اکتبر 20, 2019

706

آموزش افکت باران و برف در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت باران و برف در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لین

مشاهده ویدیو
After Effects Video Tutorial Creating Realistic Snow مشاهده ویدیو
1080p
116
19:45
آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects

ehsan

اکتبر 19, 2019

716

آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک ز

مشاهده ویدیو
After Effects Tutorial Soul Effect from Doctor Strange movie Astral Projection مشاهده ویدیو
1080p
137
10:48
آموزش افکت خارج شدن روح از بدن(Doctor Strange movie) به کمک after effect

ehsan

اکتبر 18, 2019

801

آموزش افکت خارج شدن روح از بدن(Doctor Strange movie) به کمک after effect برای دانلود رایگان آموزش افکت خارج شدن روح از بدن(Doctor Strange movie) به کمک after effect با کیفیت full

مشاهده ویدیو
Thor Ragnarok Lightning Eyes After Effects Tutorial! مشاهده ویدیو
1080p
99
09:17
آموزش افکت Lightning Eyes در after effects

ehsan

اکتبر 16, 2019

572

آموزش افکت Lightning Eyes در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت Lightning Eyes در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلو

مشاهده ویدیو
After Effects Tutorial Changing Eye Color مشاهده ویدیو
1080p
59
13:29
آموزش تغییر رنگ چشم در after effect

ehsan

اکتبر 16, 2019

675

آموزش تغییر رنگ چشم در after effect برای دانلود رایگان آموزش تغییر رنگ چشم در after effect با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلو

مشاهده ویدیو
Realistic Rain Drop FX Tutorial! 100% After -Effects! مشاهده ویدیو
1080p
88
31:15
آموزش اضافه کردن باران به صورت کاملا طبیعی در after effects

ehsan

سپتامبر 25, 2019

485

آموزش اضافه کردن باران به صورت کاملا طبیعی در after effects نکاتی درباره visual effects  و special effects: می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و ف

مشاهده ویدیو
How to Make Blood Digitally مشاهده ویدیو
1080p
105
05:31
آموزش ساخت خون در after effects

ehsan

سپتامبر 20, 2019

750

آموزش ساخت خون در after effects برای دانلود رایگان آموزش ساخت خون در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download

مشاهده ویدیو
Tutorial Supernatural Demon Eyes مشاهده ویدیو
1080p
59
10:51
آموزش اضافه کردن افکت چشم شیطانی در after effects

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 19, 2019

568

آموزش اضافه کردن افکت چشم شیطانی در after effects برای دانلود رایگان آموزش اضافه کردن افکت چشم شیطانی در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک

مشاهده ویدیو
Image