ویدیوهای ویژه

فیلمسازی(جلوه های ویژه)

تمام ویدیوها : 22  ویدیو ارسال شد

After Effects Tutorial Disintegration -Effect مشاهده ویدیو
1080p
95
09:41
آموزش افکت تجزیه و محو شدن در after effect

ehsan

نوامبر 17, 2019

340

آموزش افکت تجزیه و محو شدن در after effect نکاتی درباره visual effects  و special effects : می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی هرچیزی ک

مشاهده ویدیو
CGI VFX Tutorial Burning House Tutorial by ActionVFX مشاهده ویدیو
1080p
93
20:11
آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects

ehsan

اکتبر 24, 2019

355

آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects نکاتی درباره visual effects  و special effects : می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی هرچیزی

مشاهده ویدیو
CGI VFX Compositing Tutorial Atmospheric Fog by Action VFX مشاهده ویدیو
1080p
157
24:47
آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects

ehsan

اکتبر 24, 2019

442

آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects نکاتی درباره visual effects  و special effects : می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی هرچیز

مشاهده ویدیو
CGI After Effects Tutorials HD After Effects Create A Hoverboard -Effect مشاهده ویدیو
1080p
99
05:14
آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects

ehsan

اکتبر 22, 2019

328

آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects نکاتی درباره visual effects  و special effects : می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی هرچیزی

مشاهده ویدیو
After Effects Weather Tutorial Snow & Rain مشاهده ویدیو
1080p
87
06:40
آموزش افکت باران و برف در after effects

ehsan

اکتبر 20, 2019

344

آموزش افکت باران و برف در after effects نکاتی درباره visual effects  و special effects : می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی هرچیزی که ن

مشاهده ویدیو
After Effects Video Tutorial Creating Realistic Snow مشاهده ویدیو
1080p
111
19:45
آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects

ehsan

اکتبر 19, 2019

381

آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects نکاتی درباره visual effects  و special effects : می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی ه

مشاهده ویدیو
After Effects Tutorial Soul Effect from Doctor Strange movie Astral Projection مشاهده ویدیو
1080p
133
10:48
آموزش افکت خارج شدن روح از بدن(Doctor Strange movie) به کمک after effect

ehsan

اکتبر 18, 2019

361

آموزش افکت خارج شدن روح از بدن(Doctor Strange movie) به کمک after effect نکاتی درباره visual effects  و special effects : می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زند

مشاهده ویدیو
Thor Ragnarok Lightning Eyes After Effects Tutorial! مشاهده ویدیو
1080p
95
09:17
آموزش افکت Lightning Eyes در after effects

ehsan

اکتبر 16, 2019

228

آموزش افکت Lightning Eyes در after effects نکاتی درباره visual effects  و special effects: می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی هرچی

مشاهده ویدیو
After Effects Tutorial Changing Eye Color مشاهده ویدیو
1080p
58
13:29
آموزش تغییر رنگ چشم در after effect

ehsan

اکتبر 16, 2019

313

آموزش تغییر رنگ چشم در after effect نکاتی درباره visual effects  و special effects : می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی هرچیزی که نشه ت

مشاهده ویدیو
How to Make Blood Digitally مشاهده ویدیو
1080p
102
05:31
آموزش ساخت خون در after effects

ehsan

سپتامبر 20, 2019

373

آموزش ساخت خون در after effects نکاتی درباره visual effects  و special effects: می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی هرچیزی ک

مشاهده ویدیو
Tutorial Supernatural Demon Eyes مشاهده ویدیو
1080p
55
10:51
آموزش اضافه کردن افکت چشم شیطانی در after effects

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 19, 2019

181

آموزش اضافه کردن افکت چشم شیطانی در after effects نکاتی درباره visual effects  و special effects: می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده ه

مشاهده ویدیو
Movable fire and flames After Effects and Trapcode Particular tutorial مشاهده ویدیو
1080p
51
21:23
آموزش آتش در دست در after effect

امیر حسین کاشانی

سپتامبر 18, 2019

205

آموزش آتش در دست در after effect نکاتی درباره visual effects  و special effects: می شه گفت جلوه های بصری مرزی بین انیمیشن و فیلم زنده هست ، یعنی هرچیزی

مشاهده ویدیو
Image