5 نکته برای فیلمبرداری از صورت

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

5 نکته برای فیلمبرداری از صورت

برای دانلود رایگان 5 نکته برای فیلمبرداری از صورت با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود link download

ترکیب بندی خود را بهبود بخشید
یک حرفه ای واقعی ممکن است در چند ثانیه اول یک پروژه ویدئویی ، حتی اگر از تجهیزات دوربین بالا استفاده شده باشد ، بتواند کار یک آماتور را مشخص کند. پس چه چیزی به آنها می دهد؟ این عدم قاب بندی مناسب و ترکیب آنهاست.

آنچه بسیاری از مبتدیان درک نمی کنند این است که فیلمبرداری خوب (به خصوص فیلمبرداری) بیش از هدف قرار دادن دوربین در صحنه یا موضوع شما را شامل می شود. این شامل تنظیم و اجازه دادن به عناصر بصری برای گفتن داستان شما و تغییر دادن قاب دوربین است تا صحنه از نظر زیبایی شناسی به نظر برسد.

از مهمترین نکات فیلمبرداری سینمایی و قوانین ترکیبی ، قاعده سوم است ، جایی که سر شخص خود را کمی بالاتر (نه در مرکز) قاب قرار می دهید و هنگام مواجهه با طرفین ، به آنها تنفس بصری یا فضای پیاده روی می دهید. دیگری این است که در هنگام گرفتن شلیک بیش از حد روی دو طرف در همان طرف صحبت کنید ، همچنین داشتن پیش زمینه و پیش زمینه ای برای ایجاد عمق در یک صحنه.

برخی از اینها شبیه به تکنیک های ترکیبی اولیه عکاسی هستند ، بنابراین ممکن است بخواهید این موارد را مطالعه کنید.

Improve Your Composition

A true pro may be able to spot the work of an amateur during the first few seconds of a video project, even if high-end camera equipment was used. So what gives them away? It’s their lack of proper framing and composition.

What many beginners don’t realize is that good videography (especially cinematography) involves more than just aiming your camera at your scene or subject. It involves arranging and allowing visual elements to tell your story and changing your camera’s framing in order to make the scene look aesthetically pleasing.

Among the most important cinematic videography tips and compositional rules is the Rule of Thirds, where you place your subject’s head a little higher (not at the center) of the frame and give them visual breathing or walking space when facing the sides. Another is to remain on the same side of two people talking when taking over-the-shoulder shots, as well as having a foreground and a background to create depth within a scene.

Some of these are similar to basic photography compositional techniques, so you may want to read up on those.

دیدگاهتان را بنویسید