ویدیوهای ویژه

فیلمسازی(ترکیب بندی)

تمام ویدیوها : 9  ویدیو ارسال شد

Basic Composition Technique for Filmmaking -Cinematography Tutorial in Tamil مشاهده ویدیو
1080p
121
05:27
تکنیک های ترکیب بندی اولیه در فیلمسازی

امیر حسین کاشانی

اکتبر 3, 2019

262

تکنیک های ترکیب بندی اولیه در فیلمسازی ترکیب بندی تصویر ترکیب‌بندی در هنرهای گوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای اثر است که هنرم

مشاهده ویدیو
Orson Welles The 7 Secrets of Cinematic Composition مشاهده ویدیو
1080p
168
04:56
7 راز ترکیب بندی در سینما

امیر حسین کاشانی

اکتبر 2, 2019

406

7 راز ترکیب بندی در سینما ترکیب بندی تصویر ترکیب‌بندی در هنرهای گوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای اثر است که هنرمند برای ایج

مشاهده ویدیو
Composition and -framing for -film RULE OF THIRDS vs THE GOLDEN RATIO Cinematic aspect ratios مشاهده ویدیو
1080P
64
14:40
معرفی انواع ترکیب بندی با نمونه تصویری

ehsan

اکتبر 1, 2019

232

معرفی انواع ترکیب بندی با نمونه تصویری ترکیب بندی تصویر ترکیب‌بندی در هنرهای گوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای اثر است که هنرم

مشاهده ویدیو
Learn Composition and Storytelling مشاهده ویدیو
1080p
71
06:24
آموزش ترکیب بندی و قصه پردازی

امیر حسین کاشانی

اکتبر 1, 2019

313

آموزش ترکیب بندی و قصه پردازی ترکیب بندی تصویر ترکیب‌بندی در هنرهای گوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای اثر است که هنرمند برا

مشاهده ویدیو
Composition & Framing Cinematography Masterclass John de Borman مشاهده ویدیو
1080P
104
04:27
ترکیب بندی حرفه ای برای فیلم John de Borman

ehsan

سپتامبر 30, 2019

323

ترکیب بندی حرفه ای برای فیلم John de Borman ترکیب بندی تصویر ترکیب‌بندی در هنرهای گوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای اثر است که هنرمند

مشاهده ویدیو
Rules of Framing and Composition مشاهده ویدیو
1080P
137
08:11
قوانین تنظیم و ترکیب بندی

ehsan

سپتامبر 30, 2019

336

قوانین تنظیم و ترکیب بندی ترکیب بندی تصویر ترکیب‌بندی در هنرهای گوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای اثر است که هنرمند برای ای

مشاهده ویدیو
Lenses, Composition & Camera Angles Film Photo Tutorial مشاهده ویدیو
1080P
138
07:01
آموزش ترکیب بندی , زاویه دوربین و لنز در فیلمبرداری

ehsan

سپتامبر 28, 2019

373

آموزش ترکیب بندی , زاویه دوربین و لنز در فیلمبرداری ترکیب بندی تصویر ترکیب‌بندی در هنرهای گوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای اثر ا

مشاهده ویدیو
Composition In Storytelling CRISWELL Cinema Cartography مشاهده ویدیو
1080P
63
14:57
تاثیر ترکیب بندی در قصه پردازی فیلم ها

ehsan

سپتامبر 26, 2019

303

تاثیر ترکیب بندی در قصه پردازی فیلم ها ترکیب بندی تصویر ترکیب‌بندی در هنرهای گوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای اثر است که هنرم

مشاهده ویدیو
Composition Framing Storytelling with Cinematography مشاهده ویدیو
1080p
95
08:19
نقش ترکیب بندی در قصه پردازی فیلم

ehsan

سپتامبر 25, 2019

333

نقش ترکیب بندی در قصه پردازی فیلم ترکیب بندی تصویر ترکیب‌بندی در هنرهای گوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای اثر است که هنرمند بر

مشاهده ویدیو
Image