برچسب: نویسنده

Gain & Room Tone Indie Film Sound Guide The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
124
03:30
راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق

cutnegative-02

سپتامبر 27, 2019

2879

راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق برای دانلود رایگان راهنمای ضبط صدا برای فیلم در اتاق با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لی

مشاهده ویدیو
EQ for Smoothing Dialogue -Audio مشاهده ویدیو
1080p
100
09:39
آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ

cutnegative-02

سپتامبر 24, 2019

2902

آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ برای دانلود رایگان آموزش استفاده از EQ برای صاف کردن دیالوگ با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
Get Cinematic Sound with LAYERING The Film Look مشاهده ویدیو
1080p
120
04:56
دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم

cutnegative-02

سپتامبر 23, 2019

2985

دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم برای دانلود رایگان دریافت صدای سینمایی به کمک LAYERING در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
AUDIO RECORDING EQUIPMENT Documentary Filmmaking tips for better sound in Film مشاهده ویدیو
1080p
110
13:08
آموزش ضبط صدای بهتر برای فیلم مستند

cutnegative-02

سپتامبر 20, 2019

2564

آموزش ضبط صدای بهتر برای فیلم مستند برای دانلود رایگان آموزش ضبط صدای بهتر برای فیلم مستند با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کن

مشاهده ویدیو
AUDIO RECORDING FILM Filmmaking tips for better sound in documentary مشاهده ویدیو
1080p
81
06:30
نکاتی برای صدابرداری بهتر در فیلم مستند

cutnegative-02

سپتامبر 19, 2019

3044

نکاتی برای صدابرداری بهتر در فیلم مستند برای دانلود رایگان نکاتی برای صدابرداری بهتر در فیلم مستند با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر اس

مشاهده ویدیو
Image