برچسب: فود

How-to-improve-your-food-photography-at-home-(without-having-to-buy-fancy-gear) مشاهده ویدیو
1080p
72
16:11
ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear

cutnegative

سپتامبر 26, 2019

2920

ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear برای دانلود رایگان ارتقاء کیفیت عکاسی از غذا در خانه بدون استفاده از fancy gear با کیفیت  full

مشاهده ویدیو
How-to-do-food-levitation-Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
106
09:34
چگونگی عکاسی و ادیت تصویر غذای شناور

cutnegative

سپتامبر 26, 2019

3163

چگونگی عکاسی و ادیت تصویر غذای شناور برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی و ادیت تصویر غذای شناور با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
How-to-create-movement-in-Food-Photography مشاهده ویدیو
1080p
123
03:04
چگونگی عکاسی از غذا متحرک

cutnegative

سپتامبر 25, 2019

2937

چگونگی عکاسی از غذا متحرک برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی از غذا متحرک با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link down

مشاهده ویدیو
Hidden-Settings-of-Food-Photography-Editing-in-Photoshop-cc-cs مشاهده ویدیو
1080p
104
06:58
تنظیمات مخفی برای ادیت عکس غذا در photoshop

cutnegative

سپتامبر 25, 2019

3986

تنظیمات مخفی برای ادیت عکس غذا در photoshop برای دانلود رایگان تنظیمات مخفی برای ادیت عکس غذا در photoshop با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
FOOD-STYLING-101-for-Better-Food-Photography مشاهده ویدیو
1080p
104
02:47
تزیین غذا بهتر برای عکاسی

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

3112

تزیین غذا بهتر برای عکاسی برای دانلود رایگان تزیین غذا بهتر برای عکاسی با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link down

مشاهده ویدیو
Image