برچسب: ستینگ

image مشاهده ویدیو
1080p
91
08:02
قصه پردازی به کمک صدا در فیلم

cutnegative

سپتامبر 25, 2019

3200

قصه پردازی به کمک صدا در فیلم برای دانلود رایگان قصه پردازی به کمک صدا در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود

مشاهده ویدیو
Setup your Canon M50 for better Filmmaking مشاهده ویدیو
1080p
76
09:54
بهترین تنظیمات دوربین Canon M50 برای فیلمبرداری

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

4143

بهترین تنظیمات دوربین Canon M50 برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان بهترین تنظیمات دوربین Canon M50 برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لی

مشاهده ویدیو
Menu and Settings Guide Black Magic Pocket مشاهده ویدیو
1080p
72
01:34
معرفی و راهنمای منو دوربین Black Magic Pocket

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

3150

معرفی و راهنمای منو دوربین Black Magic Pocket برای دانلود رایگان معرفی و راهنمای منو دوربین Black Magic Pocket با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
Sound for Video Sweetening Your Sound with EQ مشاهده ویدیو
1080p
116
05:06
چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ

cutnegative

سپتامبر 24, 2019

3224

چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ برای دانلود رایگان چگونگی ویرایش صدا و تصحیح صدا به کمک EQ با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
Sony Alpha A7-A7R Custom Settings Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
143
19:26
تنظیمات دوربین Sony Alpha A7-A7R برای فیلمبرداری

cutnegative-02

سپتامبر 22, 2019

3178

تنظیمات دوربین Sony Alpha A7-A7R برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان تنظیمات دوربین Sony Alpha A7-A7R برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زی

مشاهده ویدیو
Image