عکاسی پرتره از مدل در فضای باز

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

عکاسی پرتره از مدل در فضای باز

برای دانلود رایگان عکاسی پرتره از مدل در فضای باز با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود link download

طبیعی و سورئال فقط جنبه های مختلف یک سکه علت و معلولی دارند. دانستن اینکه چه چیزی روشنایی را طبیعی جلوه می دهد ، درک چگونگی ایجاد سایر واکنش های مطلوب را آسان تر می کند. نور طبیعی معمولاً از بالا به وجود می آید ، بنابراین استراتژی هایی که نور اصلی را در زیر صورت قرار می دهند غیر معمول یا غیر طبیعی به نظر می رسد. مغز ادراک رنگ را به شکلی تطبیق می دهد که باعث می شود تعادل رنگ در لباس و چهره های سفید خنثی به نظر برسد. چشم ها در هنگام اسکن نیز با روشنایی سازگار می شوند و معمولاً در اکثر محیط ها طیف کاملی از جزئیات را درک می کنند. نورپردازی صحنه ای با دامنه تونال یا رنگ که خارج از متناسب با آنچه انتظار می رود باشد باعث می شود بیننده متوجه محیط نشود و به غیر از فرضیات عادی در مورد آن اقدام کند. همچنین می توان با ایجاد محیطی که هیچکدام در عکس دیده نمی شود ، چنین تصویری ایجاد کرد ، مانند نگاه شخصی که شب هنگام در زیر نور خیابان ایستاده است با استفاده از یک فلاش مشبک متصل به سقف استودیو بدون منبع پر کننده.

سه تنظیم نور روشی استاندارد است که در عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد و اگرچه تنها روشی که استفاده نمی شود ، رایج ترین آن است. در این روش از سه موقعیت جداگانه استفاده شده است که به عکاس کمک می کند تا سوژه را روشن کند. توسط تشکیل شده است؛ کلید یا چراغ اصلی ، چراغ پر و نور پشتی.

Natural and surreal are just different sides of the same cause and effect coin. Understanding what makes lighting seem natural makes it easier to understand how to create other desired reactions. Natural light usually comes from above, so strategies which place the key light below the face will appear to be unusual or unnatural. The brain adapts color perception in a way which makes color balance seem neutral on white clothing and faces. The eyes also adapt to brightness as they scan and usually perceive a full range of detail in most environments. Lighting a scene with a tonal range or color cast which is out of context with what would typically be expected will cause the viewer to notice the environment and make other than normal assumptions about it. It is also possible to create the impression of environmental context where none is seen in the photograph, such the look of a person standing under a streetlight at night by using a gridded flash attached to the ceiling of the studio with no fill source.

The three light setup is a standard method used in photography and, although is not the only method used, it is the most common. This method uses three separate positions that help the photographer illuminate the subject. It is formed by; the Key or main light, the fill light, and the back light.

دیدگاهتان را بنویسید