آموزش استفاده از Dodge & Burn در ادیت عکس منظره

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

آموزش استفاده از Dodge & Burn در ادیت عکس منظره

برای دانلود رایگان آموزش استفاده از Dodge & Burn در ادیت عکس منظره با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود Link download

طفره رفتن و سوزاندن اصطلاحاتی است که در عکاسی برای تکنیکی که در طی مراحل چاپ استفاده می شود ، برای دستکاری در معرض ناحیه (های) انتخاب شده بر روی چاپ عکاسی است که از بقیه قرار گرفتن در معرض تصویر منحرف می شود. در چاپ اتاق تاریک از فیلم منفی ، dodging میزان قرار گرفتن در معرض مناطقی از چاپ را که عکاس آرزو دارد سبک تر باشد کاهش می دهد ، در حالی که سوختن باعث افزایش در معرض مناطقی از چاپ می شود که باید تیره تر باشد.

هر ماده ای با درجه کدورت های مختلف ممکن است ، مطابق ترجیحاً ، مورد استفاده قرار گیرد تا منطقه مورد نظر برای سوزش یا گول زدن را پوشانده و یا مبهم کند. ممکن است فرد از یک شفافیت با متن ، طرح ها ، الگوهای ، یک استنسیل یا یک ماده کاملاً مات با توجه به منطقه مورد نظر برای سوزاندن / dodging استفاده کند.

بسیاری از برنامه های مدرن ویرایش تصویر دیجیتال دارای ابزارهای “طفره رفتن” و “سوزاندن” هستند که از تأثیرگذاری بر روی تصاویر دیجیتال تقلید می کنند.

Dodging and burning are terms used in photography for a technique used during the printing process to manipulate the exposure of a selected area(s) on a photographic print, deviating from the rest of the image’s exposure. In a darkroom print from a film negative, dodging decreases the exposure for areas of the print that the photographer wishes to be lighter, while burning increases the exposure to areas of the print that should be darker.

Any material with varying degrees of opacity may be used, as preferred, to cover and/or obscure the desired area for burning or dodging. One may use a transparency with text, designs, patterns, a stencil, or a completely opaque material shaped according to the desired area of burning/dodging.

Many modern digital image editing programs have “dodge” and “burn” tools that mimic the effect on digital images.

دیدگاهتان را بنویسید