چگونگی بهبود بخشیدن ترکیب بندی در عکاسی

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

چگونگی بهبود بخشیدن ترکیب بندی در عکاسی

برای دانلود چگونگی بهبود بخشیدن ترکیب بندی در عکاسی با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود link download

حاکمیت فضا
قاعده فضا به جهتی مربوط می شود که سوژه (ها) در عکس شما به سمت آن سوق گرفته یا به سمت آن حرکت می کند. اگر به عنوان مثال از یک اتومبیل متحرک عکاسی می کنید ، باید فضای بیشتری در قاب در جلوی اتومبیل باقی بماند تا پشت سر آن. این بدان معنی است که فضایی در قاب وجود دارد که ماشین به داخل آن حرکت کند. به مثال قایق زیر نگاهی بیندازید.

قانون چپ و راست
نظریه ای وجود دارد که می گوید ما تصویری را از چپ به راست به همان روشی که متن را می خوانیم “می خوانیم”. به همین دلیل پیشنهاد می شود هر حرکتی که در یک عکس به تصویر کشیده می شود باید از چپ به راست حرکت کند. این خیلی خوب است اما فرض می کند بیننده از کشوری است که متن از چپ به راست خوانده می شود. به عنوان مثال بسیاری از زبانها از راست به چپ خوانده می شوند مانند عربی. صادقانه بگویم ، من عکسهای خارق العاده زیادی دیده ام که از راست به چپ جریان می یابند.

عناصر تعادل در صحنه
اولین راهنمایی ترکیبی که در این آموزش به بررسی آن پرداختیم ، “قاعده سوم” بود. این البته بدان معنی است که ما اغلب موضوع اصلی عکس را در کنار قاب در کنار یکی از خطوط شبکه عمودی قرار می دهیم. بعضی اوقات این می تواند به عدم تعادل در صحنه منجر شود. این می تواند نوعی “اعتبار” را در بقیه قاب بگذارد.

برای غلبه بر این ، می توانید عکس خود را تنظیم کنید تا یک سوء ثانویه با اهمیت و اندازه کمتری در طرف دیگر قاب قرار گیرد. این امر باعث می شود بدون توجه بیشتر به موضوع اصلی عکس ، این ترکیب را ترك كنید.

شاید اظهار داشته باشید که به نظر می رسد این مخالف با ایده فضای منفی ذکر شده در رهنمود شماره 10 باشد. این امر همچنین با “قاعده شانس” مغایرت دارد زیرا ما اکنون تعداد کمی از عناصر در صحنه داریم. همانطور که در همان ابتدای آموزش گفتم ، هیچ قانون ناگسستنی در ترکیب عکاسی وجود ندارد. برخی از این دستورالعمل ها با یکدیگر متناقض هستند و این خوب است. برخی از دستورالعمل ها برای انواع خاصی از عکس ها خوب است و نه برای برخی دیگر این یک سوال از داوری و آزمایش است.

دیدگاهتان را بنویسید