چگونگی نورپردازی سینمایی در Office

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

چگونگی نورپردازی سینمایی در Office

برای دانلود رایگان چگونگی نورپردازی سینمایی در Office با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود Link download

نور پنجره صبح
برای اولین راه اندازی خود ، ما به دنبال ظاهری طبیعی تر و روشن هستیم. ما LC-120 را به عنوان چراغ کلیدی در پشت آینه قرار دادیم تا نوری که از پنجره گوشه ای می آید را شبیه سازی کنیم و این واقعاً به ما کمک کرد تا صورت او را باز کنیم.
سپس دو LC-160 را روی یک شبکه 2 × 4 قرار دادیم و توانستیم چراغ ها را جداگانه تغییر دهیم ، بنابراین نزدیکترین چراغ را به 100٪ و نور نزدیک به دیوار را با 65٪ داشتیم تا فقط باز شود سایه ها اگر هر دو چراغ را 100٪ داشتیم ، ممکن بود خیلی خاموش باشد.
این یک نصب ساده بود و اینکه بتوانیم چراغ ها را به سمت پنجره ها فشار دهیم واقعاً به ما کمک کرد تا در این اتاق کوچک کار کنیم!

موارد عملی و نور پنجره
راه اندازی دوم ما شبیه سازی نور پنجره و استفاده از موارد کاربردی بود. “عملی” نورهایی است که در صحنه وجود دارد (فکر کنید ، لامپ ها) تا “واقعی بودن” عکس اضافه شود. اگر کسی در این اتاق بود ، احتمالاً چراغ روشن بود! LiteCloths ما به این موارد کاربردی اضافه می کند و آن را برای دوربین تشدید می کند.
برای اینکه لامپ به خوبی مخلوط شود ، ما لامپ 70 واتی موجود در لامپ را برای لامپ 200 واتی روشن کردیم. سپس یک قطعه کاغذ روغنی را دور لامپ قرار دادیم تا نور را نرم کند.
ما نور 120 و 160 خود را در همان مکان داشتیم اما کمی آنها را شماره گیری کردیم. اکنون ، این صحنه بیشتر به نور بعد از ظهر شباهت دارد.

Morning Window Light
For our first setup, we are going for a more natural look that is bright and open. We placed the LC-120 as a key light behind the mirror to simulate the light coming from the corner window, and this really helped us open up her face.
Then we put two LC-160’s together on a 2×4 grid and were able to modify the lights separately, so we had the light closest to our model at 100%, and the light closer to the wall at 65%, to just open up the shadows. If we had both lights at 100%, it might have been too blown out.
This was a simple setup, and being able to push the lights up against the windows really helped us work in this small room!

Practicals and Window Light
The second setup we did was simulating window light and using practicals. ‘Practicals’ are lights that are in the scene (think, lamps) to add some ‘realness’ to the shot. If someone was in this room, they would probably have the lights on! Our LiteCloths will add to that practical and intensify it for the camera.
In order for the lamp to blend well, we switched out the 70-watt bulb in the lamp for a 200-watt bulb. Then we placed a piece of parchment paper around the bulb to soften the light.
We had our 120 and 160 light in the same place but just dialed them back a bit. Now, this scene looks more like the afternoon light.

دیدگاهتان را بنویسید