2 نوع نور فیلمبرداری که باید در کیف دوربین خود داشته باشید!

You must need to login..!

کد Embed

توضیح

2 نوع نور فیلمبرداری که باید در کیف دوربین خود داشته باشید!

برای دانلود رایگان 2 نوع نور فیلمبرداری که باید در کیف دوربین خود داشته باشید! با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

لینک دانلود Link download

چگونه یک صحنه را روشن کنیم
همراه با تنظیمات روشنایی بالا ، می خواهید چند نکته را بخاطر بسپارید.

نرم در مقابل نور سخت
به طور معمول ، شما مانند یک روز ابری نور پراکنده و نرم می خواهید. هرچه نور نرمتر باشد ، چاپلوس تر است. به طور کلی ، هرچه منبع نور کمتر باشد ، مانند خورشید در یک روز بدون ابر ، سایه های آن تیزتر می شود یا سخت تر. نور نرم با منابع نوری بزرگتر ایجاد می شود.
انتشار یک منبع نور با تاباندن آن از طریق ماده ای نیمه شفاف (مانند یک ورق سفید) و یا انعکاس آن با قرار دادن آن روی یک سطح بازتابنده بزرگ ، به نرمتر شدن نور کمک می کند.

چراغ های موقعیت یابی
چراغ ها باید کمی بالاتر و کنار موضوع قرار بگیرند ، همانطور که در بالا توضیح داده شد. هرگز چراغ ها را در زیر سوژه قرار ندهید (مگر اینکه به دنبال جلوه ای از داستان شبح وار باشید) و از عکسبرداری مستقیم در زیر نور بالای سر خودداری کنید.
گرچه امکان استفاده از نور از پنجره به عنوان منبع وجود دارد ، اما نتایج ممکن است متناقض باشد ، بنابراین بسیاری از سازندگان فیلم ترجیح می دهند از سایه های خاموشی یا فیلم در یک اتاق بدون پنجره استفاده کنند تا کنترل کاملی بر نور محیط داشته باشند.

How to light a scene
Along with the lighting setups above, you’ll want to keep a few things in mind.

Soft vs. hard light
As a rule, you want diffused, soft light, like on an overcast day. The softer the light, the more flattering it is. In general, the smaller the light source, such as the sun on a cloudless day, the sharper the shadows it casts, or the harder it is. Soft light is created with larger light sources.
Diffusing a light source by shining it through a semi-transparent material (like a white sheet) or reflecting it by pointing it at a large reflective surface helps soften harder light.

Positioning lights
Lights should be positioned slightly above and to the side of the subject, as outlined above. Never position lights below the subject (unless you’re going for a spooky ghost story effect) and avoid shooting directly under overhead lighting.
While it’s possible to use light from a window as a source, the results can be inconsistent, so many video makers prefer to use blackout shades or film in a windowless room so they have complete control over ambient light.

دیدگاهتان را بنویسید