برچسب: sony

Music Video Cinematic Settings For The-Panasonic G7 مشاهده ویدیو
1080p
141
10:17
تنظیمات دوربین The Panasonic G7برای فیلمبرداری

cutnegative-02

سپتامبر 18, 2019

3007

تنظیمات دوربین The Panasonic G7برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان تنظیمات دوربین The Panasonic G7برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر ا

مشاهده ویدیو
Sound Designing the Unseen Character مشاهده ویدیو
1080p
105
04:45
طراحی صدا برای کاراکترهای نامرئی در فیلم

cutnegative

سپتامبر 18, 2019

3101

طراحی صدا برای کاراکترهای نامرئی در فیلم برای دانلود رایگان طراحی صدا برای کاراکترهای نامرئی در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر

مشاهده ویدیو
3-Tips-for-BETTER-Portrait-Locations-for-Your-Photography مشاهده ویدیو
1080p
186
02:44
نکات مفید در مورد لوکیشن برای عکاسی پرتره

cutnegative

سپتامبر 17, 2019

3330

نکات مفید در مورد لوکیشن برای عکاسی پرتره برای دانلود رایگان نکات مفید در مورد لوکیشن برای عکاسی پرتره با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر

مشاهده ویدیو
How to set up your new Panasonic GH4 for Filmmaking مشاهده ویدیو
1080p
120
14:28
تنظیمات دوربین Panasonic GH4 برای فیلمبرداری

cutnegative-02

سپتامبر 16, 2019

3178

تنظیمات دوربین Panasonic GH4 برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان تنظیمات دوربین Panasonic GH4 برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
How to BEST Setup the Panasonic G85-G80 for Filmmaking RehaAlev مشاهده ویدیو
1080p
137
08:57
بهترین تنظیمات دوربین Panasonic G85-G80 برای فیلمبرداری

cutnegative-02

سپتامبر 15, 2019

3040

بهترین تنظیمات دوربین Panasonic G85-G80 برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان بهترین تنظیمات دوربین Panasonic G85-G80 برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر س

مشاهده ویدیو
Image