برچسب: هندی کم

CINEMATIC Filmmaking Techniques مشاهده ویدیو
1080p
94
03:04
تکنیک های فیلمبرداری سینمایی

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3336

تکنیک های فیلمبرداری سینمایی برای دانلود رایگان تکنیک های فیلمبرداری سینمایی با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانل

مشاهده ویدیو
How to SHOOT in LOW LIGHT and REDUCE NOISE (night-filmmaking) مشاهده ویدیو
1080p
111
07:00
چگونگی فیلمبرداری در نور کم و کاهش نویز

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3281

چگونگی فیلمبرداری در نور کم و کاهش نویز برای دانلود رایگان چگونگی فیلمبرداری در نور کم و کاهش نویز با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
How to shoot CINEMATIC VIDEO with a DSLR Quick Tips Film making tutorial مشاهده ویدیو
1080p
87
09:37
نحوه فیلمبرداری سینمایی با DSLR به کمک فیلم آموزش ساده

cutnegative

اکتبر 6, 2019

2725

نحوه فیلمبرداری سینمایی با DSLR به کمک فیلم آموزش ساده برای دانلود رایگان فیلم کوتاه ایرانی شنبه(Saturday) با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زی

مشاهده ویدیو
How to Shoot Cinematic Interviews in 2 Minutes Job Shadow مشاهده ویدیو
1080p
81
08:41
نحوه ضبط مصاحبه های سینمایی در 2 دقیقه

cutnegative

اکتبر 6, 2019

2893

نحوه ضبط مصاحبه های سینمایی در 2 دقیقه برای دانلود رایگان نحوه ضبط مصاحبه های سینمایی در 2 دقیقه با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
Cinematic Film Look on a DSLR مشاهده ویدیو
1080p
27
04:28
نکاتی در مورد فیلمبرداری سینمایی با DSLR و مقایسه تصاویر

cutnegative

اکتبر 5, 2019

3313

نکاتی در مورد فیلمبرداری سینمایی با DSLR و مقایسه تصاویر برای دانلود رایگان نکاتی در مورد فیلمبرداری سینمایی با DSLR و مقایسه تصاویر با کیفیت  full hd

مشاهده ویدیو
Image