برچسب: موبایل

How to Shoot in Low Light مشاهده ویدیو
1080p
84
04:32
چگونگی فیلمبرداری در نور کم

cutnegative

اکتبر 7, 2019

3190

چگونگی فیلمبرداری در نور کم برای دانلود رایگان چگونگی فیلمبرداری در نور کم با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود li

مشاهده ویدیو
Composing To Make Your Shots More Cinematic FOR FREE! مشاهده ویدیو
1080p
124
08:09
آموزش ترکیبندی برای سینمایی جلوه دادن تصاویر خود

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3227

آموزش ترکیبندی برای سینمایی جلوه دادن تصاویر خود برای دانلود رایگان آموزش ترکیبندی برای سینمایی جلوه دادن تصاویر خود با کیفیت full hd 1080p از پلیر

مشاهده ویدیو
Cinematography 101 Camera Movements for Cinematic Filmmaking Filmora Workshop Series Ep2 مشاهده ویدیو
1080p
104
07:30
حرکات دوربین برای فیلمبرداری فیلم

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3463

حرکات دوربین برای فیلمبرداری فیلم برای دانلود رایگان حرکات دوربین برای فیلمبرداری فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

مشاهده ویدیو
CINEMATIC Filmmaking Techniques مشاهده ویدیو
1080p
104
03:04
تکنیک های فیلمبرداری سینمایی

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3735

تکنیک های فیلمبرداری سینمایی برای دانلود رایگان تکنیک های فیلمبرداری سینمایی با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانل

مشاهده ویدیو
How to SHOOT in LOW LIGHT and REDUCE NOISE (night-filmmaking) مشاهده ویدیو
1080p
122
07:00
چگونگی فیلمبرداری در نور کم و کاهش نویز

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3691

چگونگی فیلمبرداری در نور کم و کاهش نویز برای دانلود رایگان چگونگی فیلمبرداری در نور کم و کاهش نویز با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
Image