برچسب: جلوه سینمایی

After Effects Tutorial Disintegration -Effect مشاهده ویدیو
1080p
172
09:41
آموزش افکت تجزیه و محو شدن در after effect

cutnegative

نوامبر 17, 2019

3356

آموزش افکت تجزیه و محو شدن در after effect برای دانلود رایگان آموزش افکت تجزیه و محو شدن در after effect با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کن

مشاهده ویدیو
CGI VFX Tutorial Burning House Tutorial by ActionVFX مشاهده ویدیو
1080p
154
20:11
آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects

cutnegative

اکتبر 24, 2019

3213

آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
CGI VFX Compositing Tutorial Atmospheric Fog by Action VFX مشاهده ویدیو
1080p
224
24:47
آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects

cutnegative

اکتبر 24, 2019

3344

آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects برای دانلود رایگان آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استف

مشاهده ویدیو
CGI After Effects Tutorials HD After Effects Create A Hoverboard -Effect مشاهده ویدیو
1080p
166
05:14
آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects

cutnegative

اکتبر 22, 2019

3117

آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
After Effects Weather Tutorial Snow & Rain مشاهده ویدیو
1080p
155
06:40
آموزش افکت باران و برف در after effects

cutnegative

اکتبر 20, 2019

3226

آموزش افکت باران و برف در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت باران و برف در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لین

مشاهده ویدیو
Image