برچسب: تبلیغات

The-Hero-Shot-Commercial-Product-Photography-with-Brian-Rodgers-Jr مشاهده ویدیو
1080p
118
07:17
چگونگی عکاسی تبلیغاتی با Brian Rodgers

cutnegative-02

اکتبر 16, 2019

3922

چگونگی عکاسی تبلیغاتی با Brian Rodgers برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی تبلیغاتی با Brian Rodgers با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لین

مشاهده ویدیو
Why-you-need-a-CIRCULAR-POLARIZER-in-FOOD-PHOTOGRAPHY مشاهده ویدیو
1080p
206
06:26
چرا برای عکاسی از غذا به فیلتر CIRCULAR POLARIZER نیازمندیم

cutnegative

اکتبر 3, 2019

3284

چرا برای عکاسی از غذا به فیلتر CIRCULAR POLARIZER نیازمندیم برای دانلود چرا برای عکاسی از غذا به فیلتر CIRCULAR POLARIZER نیازمندیم با کیفیت  full hd 1080p از پلی

مشاهده ویدیو
Speedlight-Product-Photography-Making-Simple-Items-Look-Dramatic مشاهده ویدیو
1080p
83
16:17
آموزش عکاسی تبلیغاتی دراماتیک به کمک speedlight

cutnegative

اکتبر 3, 2019

3202

آموزش عکاسی تبلیغاتی دراماتیک به کمک speedlight برای دانلود رایگان آموزش عکاسی تبلیغاتی دراماتیک به کمک speedlight با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک

مشاهده ویدیو
WHITE-BALANCE-Food-Photography-Foundations-(PART-4) مشاهده ویدیو
1080p
235
06:45
راهنما استفاده از White Balance در عکاسی از غذا

cutnegative

اکتبر 2, 2019

3291

راهنما استفاده از White Balance در عکاسی از غذا برای دانلود راهنما استفاده از White Balance در عکاسی از غذا با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر ا

مشاهده ویدیو
Video-Series-for-Food-Bloggers-Food-Blogging-Food-Blogs-FOOD-PHOTOGRAPHY-ARTIFICIAL-LIGHTING مشاهده ویدیو
1080p
127
04:11
آموزش عکاسی از غذا با نور مصنوعی

cutnegative

اکتبر 2, 2019

3283

آموزش عکاسی از غذا با نور مصنوعی برای دانلود آموزش عکاسی از غذا با نور مصنوعی با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک د

مشاهده ویدیو
Image