برچسب: تبلیغات

The-Hero-Shot-Commercial-Product-Photography-with-Brian-Rodgers-Jr مشاهده ویدیو
1080p
78
07:17
چگونگی عکاسی تبلیغاتی با Brian Rodgers

امیر حسین کاشانی

اکتبر 16, 2019

905

چگونگی عکاسی تبلیغاتی با Brian Rodgers برای دانلود رایگان چگونگی عکاسی تبلیغاتی با Brian Rodgers با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لین

مشاهده ویدیو
Why-you-need-a-CIRCULAR-POLARIZER-in-FOOD-PHOTOGRAPHY مشاهده ویدیو
1080p
153
06:26
چرا برای عکاسی از غذا به فیلتر CIRCULAR POLARIZER نیازمندیم

ehsan

اکتبر 3, 2019

734

چرا برای عکاسی از غذا به فیلتر CIRCULAR POLARIZER نیازمندیم برای دانلود چرا برای عکاسی از غذا به فیلتر CIRCULAR POLARIZER نیازمندیم با کیفیت  full hd 1080p از پلی

مشاهده ویدیو
Speedlight-Product-Photography-Making-Simple-Items-Look-Dramatic مشاهده ویدیو
1080p
42
16:17
آموزش عکاسی تبلیغاتی دراماتیک به کمک speedlight

ehsan

اکتبر 3, 2019

531

آموزش عکاسی تبلیغاتی دراماتیک به کمک speedlight برای دانلود رایگان آموزش عکاسی تبلیغاتی دراماتیک به کمک speedlight با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک

مشاهده ویدیو
WHITE-BALANCE-Food-Photography-Foundations-(PART-4) مشاهده ویدیو
1080p
188
06:45
راهنما استفاده از White Balance در عکاسی از غذا

ehsan

اکتبر 2, 2019

769

راهنما استفاده از White Balance در عکاسی از غذا برای دانلود راهنما استفاده از White Balance در عکاسی از غذا با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر ا

مشاهده ویدیو
Video-Series-for-Food-Bloggers-Food-Blogging-Food-Blogs-FOOD-PHOTOGRAPHY-ARTIFICIAL-LIGHTING مشاهده ویدیو
1080p
75
04:11
آموزش عکاسی از غذا با نور مصنوعی

ehsan

اکتبر 2, 2019

656

آموزش عکاسی از غذا با نور مصنوعی برای دانلود آموزش عکاسی از غذا با نور مصنوعی با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک د

مشاهده ویدیو
Image