ویدیوهای ویژه

برگزیدگان جشنواره

تمام ویدیوها : 34  ویدیو ارسال شد

image مشاهده ویدیو
480p
104
05:03
فیلم کوتاه خارجی connect(اتصال)

ehsan

ژانویه 14, 2020

393

فیلم کوتاه خارجی connect(اتصال) برای دانلود فیلم کوتاه خارجی connect(اتصال) با کیفیت 480p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download برگزی

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
1080p
102
22:23
فیلم کوتاه خارجی Kolona(کلونا)

ehsan

ژانویه 8, 2020

458

فیلم کوتاه خارجی Kolona(کلونا) برای دانلود فیلم کوتاه خارجی Kolona(کلونا) با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download بر

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
480p
176
14:19
فیلم کوتاه خارجی I Love Sarah Jane(من سارا جین را دوست دارم)

ehsan

ژانویه 6, 2020

502

فیلم کوتاه خارجی I Love Sarah Jane(من سارا جین را دوست دارم) برای دانلود فیلم کوتاه خارجی I Love Sarah Jane(من سارا جین را دوست دارم) با کیفیت 480p از پلیر سایت یا

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
720p
168
09:06
فیلم کوتاه خارجی High Maintenance(نگهداری بالا)

ehsan

ژانویه 5, 2020

493

فیلم کوتاه خارجی High Maintenance(نگهداری بالا) برای دانلود فیلم کوتاه خارجی High Maintenance(نگهداری بالا) با کیفیت 720p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین ل

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
720p
49
20:46
فیلم کوتاه خارجی Henry

ehsan

ژانویه 4, 2020

331

فیلم کوتاه خارجی Henry برای دانلود فیلم کوتاه خارجی Henry با کیفیت 720p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download برگزیدگان اسکار برگز

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
480p
53
09:19
انیمیشن کوتاه خارجی Der Fuehrer’s Face

ehsan

دسامبر 30, 2019

416

انیمیشن کوتاه خارجی Der Fuehrer’s Face برای دانلود انیمیشن کوتاه خارجی Der Fuehrer’s Face با کیفیت 480p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود lin

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
480p
103
19:15
فیلم کوتاه خارجی love is all you need(عشق تمام چیزی است که شما نیاز داری)

ehsan

دسامبر 25, 2019

421

فیلم کوتاه خارجی love is all you need(عشق تمام چیزی است که شما نیاز داری) برای دانلود فیلم کوتاه خارجی love is all you need(عشق تمام چیزی است که شما نیاز داری) با ک

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
480p
62
04:34
انیمیشن کوتاه خارجی Maestro(رهبر ارکستر)

ehsan

دسامبر 25, 2019

311

انیمیشن کوتاه خارجی Maestro(رهبر ارکستر) برای دانلود انیمیشن کوتاه خارجی Maestro(رهبر ارکستر) با کیفیت 480p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دا

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
720p
41
06:06
انیمیشن کوتاه خارجی I’m OK(من خوبم)

ehsan

دسامبر 24, 2019

278

انیمیشن کوتاه خارجی I’m OK(من خوبم) برای دانلود انیمیشن کوتاه خارجی I’m OK(من خوبم) با کیفیت 720p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
480p
38
10:11
فیلم کوتاه خارجی Troops(نیروها)

ehsan

دسامبر 24, 2019

281

فیلم کوتاه خارجی Troops(نیروها) برای دانلود فیلم کوتاه خارجی Troops(نیروها) با کیفیت 480p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانلود link download برگز

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
1080p
159
06:27
انیمیشن کوتاه خارجی The Employment(استخدام)

ehsan

دسامبر 24, 2019

533

انیمیشن کوتاه خارجی The Employment(استخدام) برای دانلود انیمیشن کوتاه خارجی The Employment(استخدام) با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لی

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
1080p
32
13:23
فیلم کوتاه خارجی Hardware Wars(جنگ سخت افزارها)

ehsan

دسامبر 23, 2019

332

فیلم کوتاه خارجی Hardware Wars(جنگ سخت افزارها) برای دانلود فیلم کوتاه خارجی Hardware Wars(جنگ سخت افزارها) با کیفیت 480p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

مشاهده ویدیو
Image