ویدیوهای ویژه

فیلمسازی (فیلمبرداری)

تمام ویدیوها : 90  ویدیو ارسال شد

CINEMATIC Filmmaking Techniques مشاهده ویدیو
1080p
103
03:04
تکنیک های فیلمبرداری سینمایی

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3702

تکنیک های فیلمبرداری سینمایی برای دانلود رایگان تکنیک های فیلمبرداری سینمایی با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانل

مشاهده ویدیو
How to SHOOT in LOW LIGHT and REDUCE NOISE (night-filmmaking) مشاهده ویدیو
1080p
120
07:00
چگونگی فیلمبرداری در نور کم و کاهش نویز

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3659

چگونگی فیلمبرداری در نور کم و کاهش نویز برای دانلود رایگان چگونگی فیلمبرداری در نور کم و کاهش نویز با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر است

مشاهده ویدیو
How to shoot CINEMATIC VIDEO with a DSLR Quick Tips Film making tutorial مشاهده ویدیو
1080p
101
09:37
نحوه فیلمبرداری سینمایی با DSLR به کمک فیلم آموزش ساده

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3032

نحوه فیلمبرداری سینمایی با DSLR به کمک فیلم آموزش ساده برای دانلود رایگان فیلم کوتاه ایرانی شنبه(Saturday) با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زی

مشاهده ویدیو
How to Shoot Cinematic Interviews in 2 Minutes Job Shadow مشاهده ویدیو
1080p
86
08:41
نحوه ضبط مصاحبه های سینمایی در 2 دقیقه

cutnegative

اکتبر 6, 2019

3271

نحوه ضبط مصاحبه های سینمایی در 2 دقیقه برای دانلود رایگان نحوه ضبط مصاحبه های سینمایی در 2 دقیقه با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
Cinematic Film Look on a DSLR مشاهده ویدیو
1080p
35
04:28
نکاتی در مورد فیلمبرداری سینمایی با DSLR و مقایسه تصاویر

cutnegative

اکتبر 5, 2019

3615

نکاتی در مورد فیلمبرداری سینمایی با DSLR و مقایسه تصاویر برای دانلود رایگان نکاتی در مورد فیلمبرداری سینمایی با DSLR و مقایسه تصاویر با کیفیت  full hd

مشاهده ویدیو
CINEMATIC FILM LOOK EXPLAINED IN 90 SECONDS مشاهده ویدیو
1080p
162
02:01
آموزش فیلمبرداری سینمایی در 90 ثانیه

cutnegative

اکتبر 5, 2019

3283

آموزش فیلمبرداری سینمایی در 90 ثانیه برای دانلود رایگان آموزش فیلمبرداری سینمایی در 90 ثانیه با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
Cinematic Film Look Dslr Filmmaking Tutorial مشاهده ویدیو
1080p
58
09:47
آموزش فیلمبرداری فیلم با دوربین DSLR

cutnegative

اکتبر 5, 2019

2951

آموزش فیلمبرداری فیلم با دوربین DSLR برای دانلود رایگان فیلم آموزش فیلمبرداری فیلم با دوربین DSLR با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
CINEMATIC CAMERA MOVEMENT HACKS Get Rid- Off SHAKY FOOTAGE مشاهده ویدیو
1080p
88
09:39
نکات و ترفند هایی برای حرکت سینمایی دوربین

cutnegative

اکتبر 5, 2019

3229

نکات و ترفند هایی برای حرکت سینمایی دوربین برای دانلود رایگان نکات و ترفند هایی برای حرکت سینمایی دوربین با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک

مشاهده ویدیو
How to Shoot Cinematic Footage With A Mirrorless Camera مشاهده ویدیو
1080p
125
06:41
چگونگی فیلمبرداری سینمایی با دوربین های بدون آینه(Mirrorless)

cutnegative

اکتبر 5, 2019

3380

چگونگی فیلمبرداری سینمایی با دوربین های بدون آینه(Mirrorless) برای دانلود رایگان چگونگی فیلمبرداری سینمایی با دوربین های بدون آینه(Mirrorless) با کیفیت

مشاهده ویدیو
How to Shoot a Short -Film مشاهده ویدیو
1080p
35
07:32
چگونگی فیلمبرداری فیلم کوتاه

cutnegative

اکتبر 5, 2019

3228

چگونگی فیلمبرداری فیلم کوتاه برای دانلود رایگان چگونگی فیلمبرداری فیلم کوتاه با کیفیت  full hd 1080pاز پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک دانل

مشاهده ویدیو
How to Shoot a Cinematic Intro w Brodie Smith & Shawn Johnson مشاهده ویدیو
1080p
206
08:10
چگونگی فیلمبرداری سینمایی مقدماتی با Brodie Smith & Shawn Johnson

cutnegative

اکتبر 5, 2019

3189

چگونگی فیلمبرداری سینمایی مقدماتی با Brodie Smith & Shawn Johnson برای دانلود رایگان چگونگی فیلمبرداری سینمایی مقدماتی با Brodie Smith & Shawn Johnson با کیفیت  ful

مشاهده ویدیو
Camera Transitions 5 Creative Movements -Tips -& Tricks Cinecom مشاهده ویدیو
1080p
129
03:22
5 نکته و ترفندهای مربوط به حرکات خلاق دوربین

cutnegative

اکتبر 4, 2019

3408

5 نکته و ترفندهای مربوط به حرکات خلاق دوربین برای دانلود رایگان 5 نکته و ترفندهای مربوط به حرکات خلاق دوربین با کیفیت  full hd 1080p از پلیر سایت یا لی

مشاهده ویدیو
Image