برچسب: سیستم

Adobe Audition True Peak Limiter Loud-Controlled Dialogue! مشاهده ویدیو
1080p
47
04:54
آموزش کنترل گفتگوهایی با صدای بلند

cutnegative-02

سپتامبر 8, 2019

925

آموزش کنترل گفتگوهایی با صدای بلند با طراحی صدا اثر فیلم را به ویرایش خود اضافه کنید وسیله که هر فیلمساز نیاز داره:میکروفون با کیفیت برای ضبط 

مشاهده ویدیو
Image