برچسب: جلوه بصری

CGI VFX Tutorial Burning House Tutorial by ActionVFX مشاهده ویدیو
1080p
118
20:11
آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects

cutnegative

اکتبر 24, 2019

1888

آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
CGI VFX Compositing Tutorial Atmospheric Fog by Action VFX مشاهده ویدیو
1080p
185
24:47
آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects

cutnegative

اکتبر 24, 2019

1985

آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects برای دانلود رایگان آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استف

مشاهده ویدیو
CGI After Effects Tutorials HD After Effects Create A Hoverboard -Effect مشاهده ویدیو
1080p
125
05:14
آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects

cutnegative

اکتبر 22, 2019

1842

آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
After Effects Weather Tutorial Snow & Rain مشاهده ویدیو
1080p
120
06:40
آموزش افکت باران و برف در after effects

cutnegative

اکتبر 20, 2019

1894

آموزش افکت باران و برف در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت باران و برف در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لین

مشاهده ویدیو
After Effects Video Tutorial Creating Realistic Snow مشاهده ویدیو
1080p
129
19:45
آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects

cutnegative

اکتبر 19, 2019

1940

آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک ز

مشاهده ویدیو
Image