برچسب: جلوه بصری

CGI VFX Tutorial Burning House Tutorial by ActionVFX مشاهده ویدیو
1080p
97
20:11
آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects

ehsan

اکتبر 24, 2019

697

آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت آتش و سوختن خانه در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاد

مشاهده ویدیو
CGI VFX Compositing Tutorial Atmospheric Fog by Action VFX مشاهده ویدیو
1080p
161
24:47
آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects

ehsan

اکتبر 24, 2019

775

آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects برای دانلود رایگان آموزش اضافه کردن مه در ویدیو با after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استف

مشاهده ویدیو
CGI After Effects Tutorials HD After Effects Create A Hoverboard -Effect مشاهده ویدیو
1080p
104
05:14
آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects

ehsan

اکتبر 22, 2019

655

آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت اسکیت برد پرنده در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده

مشاهده ویدیو
After Effects Weather Tutorial Snow & Rain مشاهده ویدیو
1080p
92
06:40
آموزش افکت باران و برف در after effects

ehsan

اکتبر 20, 2019

692

آموزش افکت باران و برف در after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت باران و برف در after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لین

مشاهده ویدیو
After Effects Video Tutorial Creating Realistic Snow مشاهده ویدیو
1080p
116
19:45
آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects

ehsan

اکتبر 19, 2019

702

آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects برای دانلود رایگان آموزش افکت برف طبیعی بر روی فیلم با after effects با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک ز

مشاهده ویدیو
Image