برچسب: برترین گریم های سینمایی

image مشاهده ویدیو
26
10 تا از بهترین گریم های سینمایی دنیا

cutnegative

دسامبر 15, 2020

1428

10 تا از بهترین گریم های سینمایی دنیا استفاده از آرایش برای ایجاد یک سبک مثال: Edward Scissorhands 1990   استفاده از آرایش برای ایجاد یک نقطه مثال: the Fly 1986

مشاهده ویدیو
Image