تعداد نذرهای ثبت شده

میزان نذرهای ادا شده تا به امروز: 81527

مدت زمان بروز رسانی میزان نذرهای ثبت شده هر 24 ساعت

Image